Nedbemanning - advokatbistand for arbeidstaker

Nedbemanning i bedriften kan ramme den enkelte arbeidstaker hardt. Det er viktig å være klar over at arbeidstaker har sterke rettigheter i arbeidsmiljøloven og det stilles krav både til selve beslutningen om nedbemanning og utvelgelsen av de arbeidstakerne man ønsker å nedbemanne. Vi kan tilby advokatbistand for arbeidstaker ved nedbemanning.

Krav til prosessen


Det stilles krav til prosessen arbeidsgiver iverksetter ved nedbemanning. Arbeidsgiver må kunne dokumentere at det er gjennomført grundige drøftelser og vurderinger. Videre har de arbeidstakerne som er i faresonen og tillitsvalgte krav på informasjon underveis i prosessen. Det må også avholdes drøftelsesmøte med hver enkelt arbeidstaker før beslutning om oppsigelse fattes.

Nedbemanning - saklig grunn


Ved nedbemanning gjelder det alminnelige saklighetskravet i arbeidsmiljøloven
§ 15-7. Arbeidsgiver må dokumentere vurderingene som er gjort og begrunnelsen bak beslutningen. Det er ikke tilstrekkelig å vise til økonomien i selskapet - det må fremlegges regnskap, styrereferater etc.

Nedbemanning - saklig utvelgelse


Det gjelder også et saklighetskrav i henhold til utvelgelsen. Også her må arbeidsgiver dokumentere de vurderinger som er gjort. Relevante momenter i en slik utvelgelse skal være ansiennitet, alder, ulemper ved oppsigelse, kvalifikasjoner og øvrige momenter som er av særlig betydning for bedriften.

Advokatbistand for arbeidstaker ved nedbemanning


Som nevnt innledningsvis tilbyr vi advokatbistand for arbeidstaker ved nedbemanning. Dersom du sender inn en henvendelse i kontaktskjemaet under, får du svar fra en advokat som primært jobber med arbeidsrett. Vi bistår jevnlig arbeidstakere i nedbemannelsesprosesser. Vi vil forsøke å forhandle frem en god løsning for deg, enten det er i form av en sluttpakke, rettslig avgjørelse eller at oppsigelsen trekkes tilbake.