Omstilling og nedbemanning – hva nå?

Mange bedrifter vil på et eller annet tidspunkt komme i en situasjon hvor det må gjøres tiltak for å bedre økonomien i selskapet. Dette kan gjøres på mange ulike måter. En av måtene som ikke sjelden benyttes er såkalt omstilling og nedbemanning. En del bedrifter tar imidlertid alt for lett på en slik prosess. Arbeidstaker har sterke rettigheter etter arbeidsmiljøloven og ved omstilling og nedbemanning stilles det strenge krav til arbeidsgiver både når det gjelder selve oppsigelsesbeslutningen, saksbehandlingen og utvelgelsen av arbeidstakere.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål til reglene for omstilling og nedbemanning.

Rettigheter

Arbeidstakere som er gjenstand for omstilling og nedbemanning har sitt alminnelige oppsigelsesvern som følger av arbeidsmiljøloven kapittel 15. I oppsigelsessaker som dette må arbeidsgiver følge arbeidsmiljølovens prosessregler. Arbeidsgiver skal sende ut varsel om omstilling og nedbemanning og dersom det vurderes å si opp en eller flere arbeidstakere. De skal de innkalles til drøftelsesmøte før noen avgjørelse er tatt. Det må foretas en grundig vurdering av andre og mindre inngripende alternativer.

Når det gjelder selve beslutningen, må arbeidsgiver godtgjøre at virksomhetens behov for omstillingen og nedbemanningen er større enn ulempene som påføres arbeidstaker. Videre – og her feiler mange bedrifter – så stilles det strenge krav til utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier. Ansiennitet skal være sentralt.

Sluttpakke

Det er ingen hemmelighet at et klart flertall av oppsigelsessaker som knyttes til omstilling og nedbemanning får en løsning i form av en sluttpakke/sluttavtale. Dette er langt mer vanlig enn mange tror, og det kreves ingen toppstilling for at dette kan bli aktuelt. Arbeidsgivers fremste motivasjon for å inngå en sluttpakke/sluttavtale er å forhindre at saken tas videre med rettslige skritt.

Størrelsen på en sluttpakke/sluttavtale vil alltid være et resultat av forhandlinger. Derfor er det viktig å ha juridisk bistand med kompetanse og erfaring på forhandlinger. Ofte ender arbeidsgiver opp med å betale arbeidstakers advokatutgifter som en del av sluttpakken/sluttavtalen.

Advokatbistand

Advokatveiledning AS tilbyr advokatbistand for arbeidstaker ved omstilling og nedbemanning. Ved å sende inn en henvendelse her eller i kontakskjemaet under får du svar innen kort tid fra spesialisert advokat. Den første kontakten er kostnadsfri og uforpliktende. Vi tilbyr en gratis førstevurdering for å avdekke om du har en sak. Vi forbeholder oss retten til å ikke besvare enkeltspørsmål, men vi gjør det vi kan for å gi deg et best mulig avgjørelsesgrunnlag med henhold til om du vil bruke advokat eller ikke før en beslutning må tas. Oppdrag er først etablert når oppdragsbekreftelse er oversendt.

Send inn en henvendelse og du hører snart fra oss. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.