Advokatselskapene tilknyttet advokatveiledning.no jobber mye med arbeidsrett. Stadig bistår vi klienter som mener de har blitt oppsagt uten saklig grunn.

Det er selvsagt ikke akseptabel få bli oppsagt uten grunn, da arbeidsmiljøloven oppstiller strenge vilkår for å kunne si opp arbeidstakere. Jobben er viktig for de fleste av oss, og du bør sørge for at dine rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte dersom du mottar en oppsigelse du opplever som helt eller delvis grunnløs. Dersom du mener du har blitt oppsagt uten grunn tar vi gjerne en uforpliktende vurdering av din sak. Velger du å bruke en av våre advokater får du solid bistand til en fornuftig pris. Vi sjekker om du har krav på fri rettshjelp. I mange av disse sakene dekker arbeidsgiver advokatomkostningene.

Send oss gjerne en henvendelse, så kan vi ta en uforpliktende prat om din sak.

Hva menes med oppsagt uten grunn?

Bak enhver oppsigelse foreligger det en eller annen mer eller mindre offisiell grunn til oppsigelsen. Når vi sier at det foreligger en oppsigelse uten grunn, tenker på vi på grunn i lovens forstand. Det er strenge regler for oppsigelse, både i forhold til prosessen rundt oppsigelse og grunnen til oppsigelsen. Det er ikke anledning til å si opp personer uten saklig grunn. At arbeidsgiveren har dårlig kjemi med arbeidstakeren er for eksempel ikke å anse som en lovmessig oppsigelse.

Mottatt oppsigelse – hva nå

Dersom du har mottatt en oppsigelse og du føler at du har blitt oppsagt uten grunn, kan det være greit å ta kontakt med advokat. Da får du en rask sjekk på hvordan saken din står. Vær ærlig overfor advokaten. Har arbeidsgiver en god grunn for å si deg opp og gjør det på riktig måte, må det tas til etterretning. Ved å gi advokaten korrekt informasjon, vil det være lettere for advokaten å ta stilling til om man i lovens forstand står overfor et tilfelle der arbeidstakeren er oppsagt uten grunn. Vi har god trening på å vurdere denne type saker på kort tid, noe som kan komme deg til gode i avgjørelsen av om man har en sak eller ikke å gå videre med.

Mulige løsninger – sluttpakke eller rettslige skritt

Dersom du kommer opp i en arbeidstvist som handler om oppsigelse, kan det tenkes at saken kan ende på forskjellige vis, men et par typetilfeller går igjen. I svært mange tilfeller løses denne type tvister ved forhandlinger. Ofte blir partene enige, og det hele ender ofte med en sluttpakke. Dersom du er oppsagt uten grunn, men arbeidsgiver av en eller annen årsak likevel ønsker å avslutte arbeidsforholdet, kan arbeidsgiver være villig til å tilby en god sluttpakke. Sluttpakken er kort fortalt en avtale mellom partene hvor man er enige om en økonomisk kompensasjon. Partene kommer på denne måte til enighet og videre prosess unngås. Vi hjelper deg i en slik prosess, hvor det for eksempel vil være viktig å finne riktig nivå på størrelsen på sluttpakken. I andre tilfeller kan det være nødvendig å kreve å stå i stillingen og eventuelt krever erstatning. Denne vurderingen hjelper våre advokater til med. Det er ikke sikkert du ønsker å gå tilbake i samme jobben. Kanskje er det mest gunstig med en kompensasjon og bli enig om at partene går «hver til sitt».

Advokatbistand når du er oppsagt uten grunn?

I denne type tilfeller kan det være en god investering å kontakte advokat, for å sikre at dine rettigheter ivaretas på best mulig måte. Arbeidsgiveren tråkker fort feil i denne type prosesser, og det kan være smart å la seg bistå av en advokat som kan prosessen. Dersom du har en sak der du mener å være oppsagt helt eller delvis uten grunn, kan du gjerne ta kontakt for en uforpliktende vurdering. Den første henvendelsen koster deg ikke noe. Send oss en henvendelse her, eller bruk vårt kontaktskjema. Gi en beskrivelse av din sak, så får du en tilbakemelding innen kort tid.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.