Oppsigelse fra arbeidsgiver er regulert i arbeidsmiljøloven, og det er relativt detaljerte regler som skal følges. For at oppsigelse fra arbeidsgiver skal være gyldig er det flere forhold som må foreligge, som blant annet formkrav og regler om innhold i oppsigelsen.

Formkrav ved oppsigelse

Et viktig forhold ved oppsigelse fra arbeidsgiver er at oppsigelsen må være skriftlig. Den skriftlige oppsigelsen skal gis til arbeidstakeren personlig eller sendes som rekommandert brev til arbeidstaker. Videre følger det av arbeidsmiljølovens bestemmelser at oppsigelse fra arbeidsgiver skal inneholde informasjon om forhandlinger, mulighet til å reise sak om oppsigelsen og retten til å fortsette i stillingen, samt ulike frister arbeidstaker må forholde seg til.

Saklig grunn

Et annet særdeles viktig forhold ved oppsigelse fra arbeidsgiver er at oppsigelsen må ha saklig grunn. Hva som er saklig grunn for oppsigelse er ikke like lett å avklare. Det er mangfoldig praksis fra domstolene som gjelder kravet til saklig grunn når oppsigelse gis fra arbeidsgiver. En ting som er viktig å huske på for arbeidsgiver er at arbeidstakere i Norge har et relativt sterkt vern mot usaklig oppsigelse. Imidlertid har selvfølgelig arbeidsgiver adgang til å gi arbeidstaker oppsigelse, men oppsigelsen må være saklig og ordentlig begrunnet.

Eksempler på saklig grunn til oppsigelse

Arbeidsgiver kan gi arbeidstaker oppsigelse enten begrunnet i arbeidstakerens forhold eller i virksomhetens forhold. Uansett må det foreligge saklig grunn for oppsigelsen fra arbeidsgiver. Typiske eksempler på at oppsigelse fra arbeidsgiver har saklig grunn, begrunnet i arbeidstakerens forhold, er grov overtredelse av arbeidsavtalen, dersom arbeidstaker ikke utfører arbeidet sitt etter instruks fra arbeidsgiver og illojalitet i forhold til arbeidssted og/eller kolleger. Oppsigelse fra arbeidstaker som er begrunnet i virksomheten og har saklig grunn er typisk omorganisering av virksomheten og nedbemanning på grunn av økonomiske grunner i virksomheten.

Ta gjerne kontakt med oss

Våre advokater bistår også arbeidsgivere. Ta gjerne kontakt med oss dersom du mener du som arbeidsgiver har en sak om oppsigelse av ansatte og trenger bistand fra advokat.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.