Hvis arbeidstaker er ansatt med prøvetid og blir sagt opp i denne perioden, vil dette som utgangspunkt ikke være saklig grunn for oppsigelse i seg selv.

For at arbeidsgiveren skal kunne si opp en arbeidstaker må det foreligge saklig grunn for oppsigelsen.

Hensynet bak prøvetid

Begrunnelsen og bakgrunnen for at arbeidsgiver kan ansette arbeidstakere med prøvetid er nettopp at arbeidsgiver skal ha en mulighet til «å prøve ut» den nyansatte. Arbeidsgiver gis mulighet til å se om arbeidstaker er skikket til stillingen, herunder faglig og i forhold til pålitelighet i sitt arbeid.

Prøvetid og oppsigelse

Arbeidsmiljøloven § 15-6 (arbeidstilsynet.no) regulerer oppsigelse i prøvetid. Oppsigelse i prøvetiden kan inngis arbeidstaker dersom det er begrunnet i den ansattes tilpasning til arbeidet og faglig dyktighet. Formålet med prøvetid er at arbeidsgiver skal ha en mulighet til å se og vurdere om arbeidstakeren er skikket til stillingen.

Arbeidstakere som er ansatt med prøvetid har et noe mindre vern i forhold til oppsigelse fra arbeidsgivers side. Dersom arbeidstaker ikke blir inngitt oppsigelse i løpet av prøvetiden, er det å anse som at arbeidstaker er fast ansatt.

Vern mot oppsigelse i prøvetid

Før arbeidsgiver inngir oppsigelse til en ansatt i prøvetiden, må arbeidsgiver ha gitt tilstrekkelig opplæring og veiledning i løpet av denne tiden. Alle har vært nye en gang og det er hensynet bak dette. Arbeidstaker skal få en rimelig og tilstrekkelig god mulighet til å tilpasse seg arbeidet og de utfordringer arbeidet gir. Arbeidsgiver har et ansvar for opplæring og veiledning.

Advokathjelp ved oppsigelse i prøvetid

Hvis du er oppsagt i prøvetiden og mener du har en sak, ta kontakt med oss.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.