Oppsigelse i prøvetid

De fleste har opplevd å ha vært ansatt i såkalt prøvetid. Ikke alle tenker over hva det faktisk innebærer før man opplever at arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet i prøvetiden. Oppsigelse i prøvetid er ikke noen upraktisk problemstilling og arbeidstakers oppsigelsesvern er svakere i denne perioden. Det betyr imidlertid ikke at det er opp til arbeidsgivers frie vurdering.

Formålet bak prøvetid

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-6 at dersom arbeidstaker, som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, blir sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Formålet med prøvetiden er følgelig at arbeidsgiver skal få anledning til å teste ut den ansattes tilpasning til arbeidet. Domstolene skal i utgangspunktet utvise varsomhet med å overprøve arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering av hvorledes arbeidstakeren fungerer i stillingen, men det kreves at det faktum oppsigelsen bygger på er å anse som bevist og relevant.

Lavere terskel og kortere oppsigelsestid

Ved oppsigelse i prøvetid er terskelen for oppsigelse «noe – ikke helt ubetydelig – lavere enn det som ellers gjelder», jf. Rt. 2003 s. 1071. Det stilles likevel krav til arbeidsgiver. I prøvetiden skal arbeidstaker gis tilstrekkelig instruksjon, veiledning og opplæring. Dersom arbeidsgiver ikke kan dokumentere at det er gitt tilbakemelding og veiledning, vil dette kunne medføre at oppsigelsen i prøvetiden er i strid med arbeidsmiljøloven. Arbeidstaker må ha fått anledning til å tilpasse seg og vise at han eller hun kan fylle stillingen. Når det gjelder oppsigelsestid vil den normalt være på enten 14 dager eller 1 mnd, alt ettersom hva som er avtalt i arbeidsavtalen. Oppsigelsesfristen er gjensidig. Den gir følgelig også arbeidstaker mulighet til å avslutte arbeidsforholdet raskt, om ønskelig.

Advokatbistand

Flere av våre advokater jobber primært med arbeidsrett og har hatt spesialfag i både kollektiv og individuell arbeidsrett. Om du trenger bistand vedrørende oppsigelse i prøvetid, er det bare å ta kontakt her eller via vårt kontaktskjema. Vi bistår klienter over hele landet med arbeidsrettslige problemstillinger.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.