Oppsigelse og svangerskap har ikke noe med hverandre å gjøre. Oppsigelse på grunn av graviditet og svangerskap er ikke å anse som saklig grunn, og således ingen gyldig oppsigelsesgrunn.

Det følger av arbeidsmiljøloven kapittel 12 at man i visse tilfeller har rett til permisjon. Ett tilfelle hvor man nettopp har rett til og krav på permisjon, er ved svangerskapet. Diskrimineringsvernet i både likestillingsloven og arbeidsmiljøloven står sterkt i norsk rett. Likevel er det flere som opplever vanskeligheter i forbindelse med oppsigelse og svangerskap.

Rett til permisjon

Når det gjelder oppsigelse generelt er det krav om at oppsigelsen skal ha saklig grunn. Svangerskap eller foreldrepermisjon det første leveåret til barnet, er ikke en slik saklig grunn for oppsigelse. Når det gjelder svangerskap har en gravid arbeidstaker rett til lønnet fri fra arbeidet i forbindelse med svangerskapskontroll, rett til permisjon i inntil tolv uker under svangerskapet. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 12-1 og § 12-2.

Videre har far rett til to ukers permisjon i forbindelse med fødselen, dette for å hjelpe til hjemme og for å være der for mor. Dette følger av lovens § 12-3. Det følger av arbeidsmiljøloven § 12-5 at foreldre har rett til foreldrepermisjon i til sammen tolv måneder. Dermed har foreldre en lovfestet rett til foreldrepermisjon. Således er hverken svangerskap eller foreldrepermisjon ingen saklig grunn for oppsigelse.

Oppsigelsesvern

Det er en egen bestemmelse i arbeidsmiljøloven som gjelder oppsigelsesvern ved svangerskap, fødsel og adopsjon. Det følger uttrykkelig av arbeidsmiljøloven § 15-9 at en arbeidstaker som er gravid ikke kan sies opp på grunn av svangerskapet.

Hva kan være saklig grunn?

Dersom du har mottatt oppsigelse i svangerskapet, skal dette begrunnes med en annen grunn enn graviditeten. Svangerskapet i seg selv er ingen saklig grunn for oppsigelse. Oppsigelse under svangerskapet er å anse begrunnet i graviditeten dersom noen annen grunn ikke er overveiende sannsynlig.

Imidlertid kan en gravid på lik linje som de andre arbeidstakerne bli oppsagt på grunn av eksempelvis nedbemanning i virksomheten. Da er det ikke svangerskapet som er grunnlaget for oppsigelsen, men at det er nødvendig å stramme inn utgifter og nedbemanne virksomheten.

Ta kontakt

Har du mottatt en oppsigelse og mener den ikke er saklig begrunnet ? Ta gjerne kontakt med en av våre advokater eller gjennom vårt kontaktskjema nedenfor.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.