Oppsigelse når du er sykemeldt vil for mange oppleves tungt og overraskende. Det er imidlertid viktig å være kjent med rettighetene du som arbeidstaker har i en slik situasjon. Det kan bli kostbart for arbeidsgiver å inngi oppsigelse når du er sykmeldt.

Hva følger av loven?

Arbeidsmiljøloven § 15-8 gir et særskilt strengt vern for arbeidstaker mot oppsigelse i en periode på 12 måneder etter at sykemeldingsperioden startet. Begrunnelsen er at arbeidstaker skal slippe belastningen det medfører å lete etter ny jobb i en periode hvor man opplever problemer med helsen. Utgangspunktet etter loven er at arbeidsgiver er avskåret fra å inngi oppsigelse. Forutsetningen er at oppsigelsen har tilknytning til sykefraværet til arbeidstaker

Hvilken begrunnelse?

Dersom du er inngitt en oppsigelse begrunnet i sykefraværet, er saken klar. Dette er en ulovlig begrunnet oppsigelse. Normalt vil imidlertid oppsigelsen formelt sett ha en annen begrunnelse. Spørsmålet blir da hva som reelt sett må sies å ha vært begrunnelsen bak oppsigelsen. Arbeidsgiver har bevisbyrden her. Det betyr at det er din arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at sykefraværet ditt ikke var den egentlige årsaken bak oppsigelse. Ofte vil arbeidsgiver ha problemer med å oppfylle sitt beviskrav.

Hva gjør jeg?

Du har en rekke rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Hvis du ønsker at oppsigelsen blir opphevet, kan det fremmes krav om ugyldighet. Da vil du ha krav på å stå i stillingen frem til saken er avklart. Hvis du ikke ønsker å fortsette arbeidsforholdet, blir spørsmålet om du har krav på erstatning. Det vil da bli tale om erstatning for eventuelt økonomisk tap, fremtidig inntektstap og/eller oppreisning.

Her kan du lese mer om oppsigelse under sykemelding.

Ønsker du å komme i kontakt med en spesialisert advokat på arbeidsrett i tilknytning til oppsigelse når du er sykmeldt? Ta kontakt her eller i kontaktskjemaet under.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.