Oppsigelse under sykdom kan innebære en meget stor belastning. Arbeidstaker er i en sårbar situasjon og det å skulle miste jobben vil i de fleste tilfeller gjøre situasjonen enda vanskeligere for arbeidstaker.

Hvilke regler gjelder?

Arbeidsmiljøloven § 15-8 gir et særskilt vern for arbeidstaker mot oppsigelse i en periode på 12 måneder etter at sykefraværet inntrådte. Forutsetningen er at sykefraværet er årsaken til oppsigelsen. Arbeidsgiver har bevisbyrden dersom en oppsigelse skjer i 12-månedersperioden og de hevder at sykefraværet ikke er grunnen til at de har valgt å inngi en oppsigelse.

Sterkt vern for arbeidstaker

Det følger av forarbeidene til arbeidsmiljøloven § 15-8 at det ikke er nok at arbeidsgiver kan sannsynliggjøre andre grunner som ligger bak oppsigelsen – det må sannsynliggjøres at sykefraværet ikke har hatt påvirkning på beslutningen. Det er således ikke tilstrekkelig at arbeidsgiver begrunner oppsigelsen i økonomisk forhold hvis sykefraværet har påvirket økonomien – og sånn sett hatt påvirkning på beslutningen. Her er det mange vanskelige grensedragninger.

Hva gjør jeg?

Hvis du blir innkalt til drøftelsemøte eller får beskjed om at arbeidsgiver vurderer å inngi en oppsigelse, bør du ta kontakt med en advokat som er spesialisert på arbeidsrett. Det er viktig å komme i dialog med arbeidsgiver. Kanskje kan dette føre til at arbeidsgiver iverksetter andre tiltak? Hvis ikke kan det være at du har krav på erstatning både for økonomisk tap, fremtidig inntektstap og såkalt oppreisning – som er erstatning for ikke-økonomisk tap.

Ønsker du å komme i kontakt med en spesialisert advokat på arbeidsrett i tilknytning til oppsigelse under sykdom? Send oss en henvendelse eller ta kontakt i kontaktskjemaet under.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.