Oppsigelse av arbeidstaker

Oppsigelse av arbeidstaker kan bli en kostbar og langvarig affære. For arbeidsgiver handler det om å minimere risikoen for en rettslig tvist - og kanskje enda viktigere mulighetene for å tape i retten. Det er ikke forbudt å inngi en oppsigelse. Det er likevel viktig å gå frem på riktig måte siden arbeidstaker har sterke rettigheter i arbeidsmiljøloven.

Fremgangsmåte ved oppsigelse av arbeidstaker

Det vil variere ut ifra hva som er årsaken til at arbeidsgiver vurderer oppsigelse, hvilken fremgangsmåte som skal velges. På generelt grunnlag vil det ofte lønne seg å først inngi en skriftlig advarsel, særlig hvis det gjelder forhold på arbeidstakersiden. Gjelder det nedbemanning grunnet økonomi, bør det avholdes et informasjonsmøte for de ansatte. Deretter må det innkalles til drøftelsesmøte i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-1. Det er viktig at dette gjøres på riktig måte. Avgjørelsen skal ikke være tatt på tidspunktet for avholdelse av drøftelsesmøte. I etterkant av drøftelsesmøte og utarbeidelse av protokoll, må en oppsigelse oppfylle formkravene i arbeidsmiljøloven § 15-4.

Oppsigelse av arbeidstaker - nødvendig med advokatbistand?

Dette er naturligvis en vurdering arbeidsgiver selv må ta. Vår erfaring er imidlertid at det i de fleste tilfeller vil lønne seg. Det dreier seg om kvalitetssikring og minimering av risiko. Advokatbistand innebærer en kostnad, men kostnadene kan bli større om arbeidsmiljølovens regler ikke blir fulgt. Det kan også være fornuftig å bli enige om en sluttavtale med arbeidstaker. Da bør man ha bistand på forhandlingene, slik at det blir en rimelig sluttavtale som ivaretar arbeidsgivers interesser.

Vi tilbyr spesialisert advokatbistand for arbeidsgiver som skal inngi oppsigelse av arbeidstaker

Advokatveiledning AS har spesialiserte advokater som primært jobber med arbeidsrett både på arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Det opplever vi at utelukkende er en fordel, fordi man får et mer helhetlig erfaringsgrunnlag. Vår jobb er å ivareta klients interesser. I utgangspunktet lønner det seg å være løsningsorientert og unngå at saker havner i rettssystemet. Den beste måten å minske sannsynligheten for rettslig tvist på er å følge arbeidsmiljøloven til punkt og prikke. Vurderer du advokatbistand? Ta uforpliktende kontakt i kontaktskjemaet under og få svar fra spesialisert advokat innen kort tid.