Oppsigelse etter nedbemanning

Oppsigelse rammer ofte arbeidstaker hardt. Særlig kan en oppsigelse ramme arbeidstaker økonomisk, men også sosialt. Det er aldri gøy å få oppsigelse fra arbeidsgiver. Arbeidstakere i Norge har et sterkt oppsigelsesvern etter arbeidsmiljøloven. For at en oppsigelse skal være gyldig inngitt fra arbeidstaker, er det flere vilkår som må være oppfylt og det er formkrav til oppsigelse. Blant annet er det et krav at oppsigelse skal være saklig begrunnet. Oppsigelse etter nedbemanning av arbeidsgivers virksomhet, kan være saklig grunn for oppsigelse.

Hva er nedbemanning ?

Nedbemanning er egentlig et annet ord for en innskrenkning i arbeidsgivers virksomhet. Dette kan skyldes omstrukturering av virksomheten eller økonomiske forhold ved virksomheten.

Oppsigelse etter nedbemanning - saklig grunn

For at vilkåret om saklig grunn til oppsigelse skal foreligge, må begrunnelsen være på grunn av arbeidstakeren eller begrunnes i virksomheten til arbeidsgiver. Oppsigelse av arbeidstaker kan være begrunnet i virksomhetens forhold og kan med andre ord være oppsigelse etter nedbemanning.

Oppsigelse etter nedbemanning - vanlig prosess

Ved oppsigelse etter nedbemanning gjelder det en vanlig prosess for arbeidsgiver som gjelder generelt for oppsigelse. Arbeidsgiver må følge de generelle reglene om oppsigelse også ved oppsigelse etter nedbemanning. Før det tas beslutning om oppsigelse etter nedbemanning, må arbeidstaker kalle inn arbeidstaker til drøftelsesmøte. Oppsigelsen skal inngis skriftlig til arbeidstaker med en saklig begrunnelse for oppsigelsen. Oppsigelse etter nedbemanning skal, som alle andre tilfeller av oppsigelse, inneholde bestemte punkter. Det er viktig at arbeidsgiver følger arbeidsmiljølovens bestemmelser om oppsigelse, også ved oppsigelse etter nedbemanning.

Ta kontakt

Våre advokater bistår gjerne dersom du trenger advokathjelp. En første innledende vurdering av din sak er kostnadsfri. Vi har taushetsplikt.