Oppsigelse i prøvetiden

Oppsigelse i prøvetid

De fleste har opplevd å ha vært ansatt i såkalt prøvetid. Ikke alle tenker over hva det faktisk innebærer før man opplever at arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet i prøvetiden. Oppsigelse i prøvetid er ikke noen upraktisk problemstilling og arbeidstakers oppsigelsesvern er svakere i denne perioden. Det betyr imidlertid ikke at det er opp til arbeidsgivers frie vurdering.

Formålet bak prøvetid

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-6 at dersom arbeidstaker, som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, blir sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Formålet med prøvetiden er følgelig at arbeidsgiver skal få anledning til å teste ut den ansattes tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet. Domstolene skal i utgangspunktet utvise varsomhet med å overprøve arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering av hvorledes arbeidstakeren fungerer i stillingen, men det kreves at det faktum oppsigelsen bygger på er å anse som bevist og relevant.


Lavere terskel og kortere oppsigelsestid

Ved oppsigelse i prøvetid er terskelen for oppsigelse «noe - ikke helt ubetydelig - lavere enn det som ellers gjelder», jf. Rt. 2003 s. 1071. Det stiles likevel krav til arbeidsgiver. I prøvetiden skal arbeidstaker gis tilstrekkelig instruksjon, veiledning og opplæring. Dersom arbeidsgiver ikke kan dokumentere at det er gitt tilbakemelding og veiledning, vil dette kunne medføre at oppsigelsen i prøvetiden er i strid med arbeidsmiljøloven. Arbeidstaker må ha fått anledning til å tilpasse seg og vise at han eller hun kan fylle stillingen. Når det gjelder oppsigelsestid vil den normalt være på enten 14 dager eller 1 mnd, alt ettersom hva som er avtalt i arbeidsavtalen. Oppsigelsesfristen er gjensidig. Den gir følgelig også arbeidstaker mulighet til å avslutte arbeidsforholdet raskt, om ønskelig.

Advokatbistand

Flere av våre advokater jobber primært med arbeidsrett og har hatt spesialfag i både kollektiv og individuell arbeidsrett. Om du trenger bistand vedrørende oppsigelse i prøvetid, er det bare å ta kontakt via vårt kontaktskjema. Vi bistår klienter over hele landet med arbeidsrettslige problemstillinger.