Permittering er en midlertidig ordning arbeidsgiver iverksetter for å bli fritatt for sin lønnsplikt og arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak. Permittering skal varsles skriftlig 14 dager før iverksettelse, noe som ikke gir arbeidstaker særlig tid på å områ seg. Advokat bør kontaktes dersom du mistenker at du er utsatt for en ulovlig permittering.

Når bør advokat kontaktes?

Å bli permittert kan innebære en svært ugunstig situasjon for arbeidstaker, særlig hvis dette skjer uforutsett. Reglene for permittering er bare i liten grad å finne i lov. Det foreligger et sett ulovfestede regler, som i stor grad baserer seg på ulike tariffavtaler. Dersom du er i tvil om grunnlaget eller utvelgelsen, bør du ta kontakt med advokat for å få juridisk veiledning.

Hva kreves?

Det kreves saklig grunn for at permittering skal finne sted. Begrunnelsen må knyttes til forhold rundt virksomheten, ikke arbeidstakeren i seg selv. Videre er det en forutsetning at behovet vil være av midlertidig art. Hvis ikke, må arbeidsgiver i så fall gå til det skritt å inngi en oppsigelse. Da kommer oppsigelsesvernreglene inn i bildet. Ikke sjelden vil dette ende med en sluttpakke.

Hvem skal permitteres?

Når det kommer til selve utvelgelsen, ser vi at arbeidsgivere ofte foretar forhastede og lite velbegrunnede avgjørelser. Utvelgelsen skal ikke skje på bakgrunn i «trynefaktor» og lignende. Ansiennitetsprinsippet står sentralt.

Har du mottatt varsel om permittering eller blitt permittert?

Send gjerne inn en henvendelse for en uforpliktende juridisk vurdering av din sak.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.