Har du problemer med arbeidsgiver? Da kan det være hensiktsmessig å få juridisk bistand på saken. De fleste saker løses utenom rettssystemet gjennom forhandlinger. Arbeidsmiljøloven oppstiller en rekke rettigheter for arbeidstaker som det er viktig å være klar over.

Uforsvarlig arbeidsmiljø

Arbeidsgiver har en alminnelig plikt til å sikre sine egne arbeidstakere et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det følger av arbeidsmiljøloven § 2-2. Dette gjelder både knyttet til sikkerhet, helse og krav til selve arbeidsplassen og miljøet. Dersom arbeidstaker for eksempel varsler arbeidsgiver om mobbing på arbeidsplassen, plikter arbeidsgiver å følge opp dette. Konsekvensene av manglende oppfølging kan blant annet være at en eller flere arbeidstakere har krav på erstatning.

Diskriminering på arbeidsplassen

Det følger av arbeidsmiljøloven § 13-1 at diskriminering, både direkte og indirekte, er forbudt. Brudd på bestemmelsene etter kapittel 13 gir rett til oppreisningserstatning uten hensyn til skyld. Med direkte diskriminering menes at det foreligger et avvik fra hvordan andre ville blitt behandlet i tilsvarende situasjon for eksempel grunnet politisk syn eller alder til den som blir utsatt for diskrimineringen. Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis eller handling som i realiteten innebærer at personen stilles dårligere enn andre. Her må det foretas en konkret skjønnsmessig vurdering.

Arbeidsgiver utbetaler ikke lønn eller foretar ulovlige lønnstrekk

Arbeidsmiljøloven § 14-15 stiller krav til utbetaling av lønn, samt stiller opp en hovedregel om forbud mot å foreta trekk i lønn. Beskyttelse av arbeidstakers lønnskrav står sentralt i norsk rett generelt, og arbeidsgiver plikter å overholde sine forpliktelser i så måte. Arbeidsgivere vil ofte henvise til en generell bestemmelse i arbeidsavtalen om trekk i lønn, men det er ikke gitt at dette er tilstrekkelig til å begrunne et konkret lønnstrekk. Det må foretas en konkret vurdering.

Avslutning av arbeidsforholdet

Arbeidsgiver plikter å overholde formkravene etter arbeidsmiljøloven ved oppsigelse eller avskjed. De må også ha en saklig grunn bak sin beslutning. Det er også gitt et særskilt oppsigelsesvern for arbeidstaker i noen tilfeller, for eksempel ved sykdom. Konsekvensen av at arbeidsgiver trår feil ved oppsigelse eller avskjed, vil være ugyldighet og/eller erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-11.

Har du krav på lønn etter oppsigelse? Les mer om dette her.

Spesialiserte arbeidsrettsadvokater bistår mot arbeidsgiver

Dersom du velger å sende inn en henvendelse, så vil du bli kontaktet innen kort tid av en spesialisert arbeidsrettsadvokat. Vi bistår daglig arbeidstakere i saker mot arbeidsgiver. Ta kontakt ved å bruke skjema nederst på siden, eller send inn en henvendelse ved å klikke her. Første henvendelse og vurdering er alltid gratis.

 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.