Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-7 at en oppsigelse må være saklig begrunnet. Et av forholdene som kan anses som saklig, er hvis arbeidstakeren selv har opptrådt på en måte som gjør oppsigelse nødvendig. Det må foretas en konkret vurdering. Hvilke problemer med arbeidstaker foreligger?

Faglig standard

En arbeidsgiver kan ha problemer med arbeidstaker i form av at det arbeidet som leveres ikke tilfredsstiller den faglige standarden til bedriften. Det følger av rettspraksis at en bedrift har et relativt vidt skjønn i henhold til å fastsette de krav til faglig standard som de mener er riktige til den enkelte stilling. Det må imidlertid ikke fremstå urimelig. Slurv, manglende interesse og manglende evne til utvikling kan være grunner som omstendighetene tatt i betraktning er en saklig grunn til oppsigelse. Dette må imidlertid kunne dokumenteres.

Ordrenekt, alkohol, stoff

Arbeidsgiver har i utgangspunktet styringsrett – og kan således organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet til en arbeidstaker. Dersom en arbeidstaker nekter å gjennomføre det arbeidsgiver bestemmer kan det være nok til at man har tilstrekkelig grunnlag til å inngi en oppsigelse. Ikke enhver ordrenekt vil gi grunnlag for oppsigelse, det må foretas en konkret vurdering. Hvorvidt det er gitt skriftlig advarsel tidligere eller ikke vil være av betydning. Når det kommer til alkohol og narkotiske stoffer på jobb, vil dette normalt være nok til at arbeidsgiver kan inngi en oppsigelse, i grove tilfeller avskjed. Ved fravær grunnet alkohol og narkotiske stoffer forutsettes det i større grad at arbeidsgiver forsøker å hjelpe arbeidstakeren med sine problemer.

Fravær og brudd på lojalitetsplikt

Fravær og brudd på lojalitetsplikten er meget praktisk. Mange arbeidsgivere har problemer med arbeidstakere som har stort fravær. En arbeidsgiver kan som en klar hovedregel ikke begrunne en oppsigelse i sykdom hos arbeidstaker, men dersom det foreligger mye fravær kan dette etter en konkret vurdering innebære at arbeidsgiver kan inngi en oppsigelse. Arbeidsavtalen innebærer videre at arbeidstakeren har en lojalitetsplikt ovenfor arbeidsgiver. Dette kan gå på taushetsplikt, uttalelser til media, økonomiske misligheter og kontakt med konkurrerende virksomheter. Her vil det være sentralt hva arbeidsgiver kan klare å få dokumentert.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.