Noen arbeidsgivere opplever at arbeidstakere er sykemeldte og dermed er borte fra arbeidet i lengre tid. Det medfører store kostnader for arbeidsgiver, samtidig som det også er en byrde for arbeidstaker. I denne artikkelen kan du lese generelle råd til arbeidsgiver ved sykefravær hos arbeidstaker.

De fleste har et ønske om å være i jobb. Det er imidlertid viktig å huske på at arbeidstaker har krav på sykemelding og fravær fra jobb ved sykdom. Likevel er det noen råd til arbeidsgiver som kan være lurt å følge ved sykefravær. Dette av hensyn til både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det kan være lurt å rådføre seg med en advokat før arbeidsgiver tar beslutninger om for eksempel oppsigelse. I denne sammenheng er arbeidsmiljøloven § 4-6 av betydning.

Tilrettelegge

Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver skal tilrettelegge og gjøre nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et tilpasset arbeid. Dette gjelder særlig dersom arbeidstakers arbeidsevne reduseres etter ulykke, sykdom eller liknende. For eksempel skal arbeidsgiver tilrettelegge med utstyr eller endre arbeidstid.

Oppfølgingsplan

Arbeidsgiver skal følge opp sykemeldt arbeidstaker. For arbeidstakere med redusert arbeidsevne skal det utarbeides en oppfølgingsplan. Dette skal skje i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det skal mye til for at en slik oppfølgingsplan ikke trenger å utarbeides. Et råd til arbeidsgiver er at det kan være lurt å påbegynne arbeidet med oppfølgingsplan tidlig. Etter loven skal arbeidet påbegynnes senest etter at arbeidstaker har vært borte fra arbeidet i fire uker.

Husk at også arbeidstaker skal medvirke

Selv om det er arbeidsgiver som skal iverksette tilrettelegging og oppfølgingsplan ved sykefravær, har arbeidstaker en plikt til å medvirke til planleggingen og gjennomføringen.

Før eventuell oppsigelse

Et råd til arbeidsgiver ved sykefravær er etter beste evne å tilrettelegge og utarbeide oppfølgingsplan av arbeidstakeren. Dersom arbeidstaker har langt sykefravær, kan oppsigelse være aktuelt. Et råd til arbeidsgiver er likevel å sette seg godt inn i lovbestemmelsene om dette før en eventuell oppsigelse gir arbeidstaker. Sykefravær i seg selv gir ikke adgang til oppsigelse av arbeidstakeren. Det er ikke saklig grunn for oppsigelse.

Vil du vite mer om oppsigelse og sykemelding? Trykk her.

Ta gjerne kontakt med oss for råd

Det er ikke alltid enkelt å forstå et detaljert lovverk. Vi bistår også arbeidsgivere i arbeidssaker. Dersom du som arbeidsgiver har behov for advokat, ta gjerne kontakt med oss her eller send inn en henvendelse via skjema under.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.