Dersom en oppsigelse hevdes å være ulovlig i henhold til arbeidsmiljøloven, vil det oppstå en tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det samme kan forekomme dersom arbeidsgiver ønsker å foreta en nedbemanning, outsourcing eller andre endringstiltak.

En mulig løsning av en slik tvist er en sluttpakke. Det kan da spørres om det er nødvendig med advokat? Vår erfaring tilsier at dette i de fleste tilfeller vil lønne seg.

Ønsker du bistand i sak om sluttpakke kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi bistår hvert år svært mange klienter med utarbeidelse av sluttpakke. Send oss en henvendelse, så får du svar innen kort tid.

Størrelsen på en sluttpakke

Sluttpakke er et forhandlingsspørsmål. Bistand av advokat i saker om sluttpakke er først og fremst nødvendig for å sikre at du får et best mulig resultat. Det er en rekke momenter som kan bli diskutert ved forhandlinger om sluttpakke. Det kan foruten lønn, med eller uten arbeidsplikt og oppreisning, bli aktuelt å forhandle om eiendeler fra firmaets arbeidstaker ønsker å beholde, jobbsøkerkurs eller andre velferdsgoder. Forhandlingene kan være vanskelig å føre uten bistand, særlig siden det juridiske er helt sentralt for hvilken forhandlingsposisjon partene har i hver enkelt sak. Når du velger om du vil kontakte advokat eller ikke, kan det fort være at du i realiteten velger om du ønsker en god eller en dårlig sluttpakke.

Bistand av advokat

Avhengig av inntekts- og formuessituasjonen kan advokatutgifter etter oppsigelse dekkes under lov om fri rettshjelp. Det følger av rettshjelpsforskriften at inntektsgrensen er kr 246 000, og formuegrensen er kr 100 000. Dersom du ikke har krav på fri rettshjelp vil dine advokatutgifter bli en del av forhandlingene om sluttpakke. Normalt sett dekker arbeidsgiver det vesentligste av dine advokatutgifter, eller fullt ut som en del av sluttpakken. Send inn en kort beskrivelse av din sak og/eller ditt telefonnummer i kontaktfeltet under, så vil du bli kontaktet for en uforpliktende vurdering av din sak av en advokat som er spesialisert i saker om sluttpakke.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.