Dersom du tror du er utsatt for en ulovlig oppsigelse – eller i ferd med å bli det – må det tas stilling til flere spørsmål. Skal jeg forfølge dette videre? Skal jeg kontakte advokat?

Hvis arbeidsgiver har foretatt en ulovlig oppsigelse, vil du normalt ha krav på erstatning og/eller gjeninntreden i stilling. Det kan derfor lønne seg å kontakte advokat. Send oss gjerne en henvendelse her.

Hvilke regler gjelder?

En oppsigelse vil være begrunnet i virksomhetens forhold, arbeidstakers forhold eller arbeidsgivers forhold. I alle tilfeller foreligger det et krav til at oppsigelsen må være saklig begrunnet. Dette reguleres i arbeidsmiljøloven § 15-7 og omtales gjerne som det generelle saklighetskravet. Det må ha blitt foretatt en saklig oppsigelsesprosess hvor saksbehandlingsreglene er fulgt, det må foreligge en grundig overveielse bak valget og selve oppsigelsesbeslutningen må ha en saklig grunn.

Hva kan jeg ha krav på?

Som nevnt i innledningsvis kan du ha krav på erstatning. Selve utmålingen kan være vanskelig. Erstatningspostene man normalt kan få erstattet er økonomisk tap, fremtidig inntektstap og oppreisning. Sistnevnte knytter seg til ikke-økonomisk tap – en slags «ulempe-erstatning.» Hvis du ønsker gjeninntreden, kan man også kreve at oppsigelsen kjennes ugyldig.

Bistand fra advokat

Bistand fra advokat kan medføre at man kommer frem til en minnelig løsning med arbeidsgiver, for eksempel i form av en sluttpakke. Dersom forhandlingene ikke fører frem, kan bistand fra advokat medføre at man får gjennomslag for erstatning og/eller ugyldighet i rettsapparatet.

Bistand fra advokat tilknyttet advokatveiledning

Dersom du sender inn en henvendelse i kontaktskjemaet under, blir du kontaktet av en advokat som er spesialisert på arbeidsrett. Du vil få en gratis og uforpliktende første-vurdering av saken din før du bestemmer om du ønsker at oppdrag etableres eller ikke. Advokatene er underlagt en streng, lovbestemt taushetsplikt.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.