Arbeidssaker er det generelt mye av for oss advokater. Det er ikke så rart siden mange blant annet opplever å være uønsket på jobb, og det er tungt å håndtere slike saker alene.

Det kan for eksempel være fordi du har vært mye sykemeldt, eller fordi du ikke kommer godt nok overens med din overordnede. Andre opplever å være uønsket på jobb som følge av en eller flere graviditeter og permisjoner. Personer som er uønsket på jobb vil kunne oppleve at blir presset til å si opp stillingen, eller presset til å gå over i en annen stilling. Man blir forsøkt «sluset ut» av systemet. Flere av våre advokater jobber med arbeidsrett. Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne. Den første henvendelsen til oss er gratis. Vi vurderer om du har en sak å gå videre med.

Oppsagt eller avskjediget fordi jeg var uønsket på jobb

Mange som opplever å være uønsket på jobb blir møtt med påtatte saklige grunner. Det kan for eksempel være at din stilling skal besettes av noen andre, fordi det ikke er anledning til å ha folk i din type stilling som er sykemeldt innimellom, eller fordi bedriften går veldig dårlig. Realiteten kan være annerledes, og arbeidsgiver kan ikke gjøre som de vil. Dersom du er uønsket på jobb er det ikke mulig å si deg opp, eller gi deg avskjedigelse, uten at det foreligger et saklig grunnlag.

Les mer: oppsigelse under sykemelding.

Hva som er saklig grunn varierer fra sak til sak, men det er som et utgangspunkt eksempelvis ikke anledning til å si opp noen i en sykemeldingsperiode. Det er heller ikke anledning til å gi arbeidstaker helt andre arbeidsoppgaver enn det som fremgår av arbeidskontrakten. Slike tiltak kan være begrunnet i et ønske om å få bort vedkommende arbeidstaker.

Hvilke utfall får saken ved avskjed eller oppsigelse?

Dersom du er uønsket på jobb og opplever å bli sagt opp eller avskjediget på feil grunnlag, kan det tenkes forskjellige varianter av løsninger. Du kan velge å ikke gjøre noenting, men da ender du opp med ingenting. Videre kan du ta opp kampen og hevde din rett. Ofte ender denne type saker med at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om å avslutte arbeidsforholdet, gjennom en avtale der arbeidstaker får en sum penger. I andre tilfeller løses saken gjennom mekling eller via domstolbehandling.

Vi kan hjelpe deg gjennom en vanskelig prosess

Å være uønsket på jobb er ingen god følelse. Dersom du opplever dette kan det være greit å sjekke om du har noen rettigheter gjennom arbeidsmiljøloven. En vag følelse av å være uønsket på jobb gir nok ingen umiddelbare rettigheter, men dersom dine arbeidsoppgaver endres radikalt eller du mottar oppsigelse eller avskjed, har du fort krav på å stå i stillingen eller få en kompensasjon.

Vi tilbyr en gratis førstevurdering fra advokat som er spesialisert i arbeidsrett. Ta kontakt med oss.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.