Veldig mange av sakene som verserer for domstolene handler om arbeidsrett. Det er ikke tilfeldig. I arbeidslivet er det mange konflikter, og de fleste av dem dreier seg opp arbeidstakere som hevder å være usaklig oppsagt. Ved usaklig oppsigelse kan man ha krav på erstatning, både i form av økonomisk tap og oppreisning. Arbeidsretten, med delvis egne prosessregler, er komplisert. Dersom du mistenker at en usaklig oppsigelse er nært forestående, eller du allerede mener du er usaklig oppsagt, bør du kontakte en advokat som kan arbeidsrett.

Advokatveiledning har spesialisert seg på arbeidsrett og du kan gjerne ta kontakt med oss dersom du ønsker bistand i din sak. Den første henvendelsen koster deg ikke noe. Benytter du en av våre advokater er sjansen større for at du oppnår en gunstigere erstatning ved usaklig oppsigelsen.

Har jeg krav på erstatning ved usaklig oppsigelse?

Hvor vidt du har krav på erstatning ved usaklig oppsigelse, vil bero på en konkret vurdering i din sak. Det er vanskelig å gi et helt konkret svar, men basert på erfaring vil vi naturligvis kunne ha en formening om hvordan din sak ligger an, basert på dine opplysninger. Vi kan imidlertid slå fast at arbeidstakere i Norge har et meget sterkt vern, og det skal mye til å si opp en person uten en meget god grunn.

På den annen side kan det tenkes at et firma må omorganiseres, for eksempel på grunn av økonomiske forhold, og da kan nedbemanning og oppsigelser være både nødvendig og saklig. I en del tilfeller ser vi at usaklige oppsigelser fremlegges på en måte som kan tilsi at oppsigelsen skal fremstå som saklig. I realiteten ligger kanskje andre forhold til grunn. I disse tilfellene tar ofte arbeidstaker kontakt med oss, noe som er smart.

Erstatningen når man er usaklig oppsagt

Hva kan man ha krav på, dersom man har blitt utsatt for en usaklig oppsigelse? Man kan kreve å stå i stillingen. Ikke alle ønsker dette, men begge deler vil kunne medføre erstatning og økonomisk kompensasjon. Av flere hensyn kan det være hensiktsmessig å kreve å stå i stillingen. Dette bør du diskutere med advokaten. Hva man kan kreve i oppreisning og erstatning må klargjøres i hvert konkrete tilfelle. Det er en fordel å få hjelp til dette, og våre advokater har kompetansen som skal til for at du skal få en optimal løsning på saken.

Kostnader ved bruk av advokat

I arbeidsretten er det ofte slik at arbeidsgiver dekker advokatomkostningene. Selv om mange arbeidssaker havner i retten, er det også svært mange som løses lenge før man når rettslokalet. Vi tilstreber å velge den løsningen du er best tjent med, og selvfølgelig i dialog med deg og i tråd med dine ønsker. Sak om usaklig oppsigelse kan løses ved utenrettslig mekling, og mange avtaler kommer i stand på denne måten. Slike avtaler kalles ofte sluttpakker, og det er vanlig med alt ifra 2 til 20, og kanskje enda mer, månedslønner i sluttpakke. I tillegg dekkes advokatregningen av arbeidsgiver. Du må imidlertid være beredt til å betale advokat selv, da dekning av utgifter fra arbeidsgiver kun er en praksis/sedvane, og ingen lovbestemt rett. Vi sjekker også om du kan ha krav på fri rettshjelp.

Ta gjerne kontakt dersom du har en potensiell sak med usaklig oppsigelse. Mener vi at du ikke har noen sak, vil du få avklart det. Mener vi at saken din er prosedabel, og at du har noe å tjene på en prosess, bistår vi deg om ønskelig. Send oss gjerne en beskrivelse i din sak om usaklig oppsigelse. Bruk kontaktskjemaet nedenfor, eller send oss en henvendelse ved å klikke her.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.