Ved oppsigelse er det flere formkrav. Det viktigste er nok at en oppsigelse skal være skriftlig. Dersom du har mottatt en muntlig oppsigelse, foreligger det såkalt formfeil ved oppsigelsen.

Videre skal oppsigelse fra arbeidsgiver opplyse om flere forhold. Herunder arbeidsgivers rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål, retten til å fortsette i stillingen, ulike frister. I tillegg skal oppsigelsen oppgi hvem som er arbeidsgiver og kan risikere søksmål ved eventuell tvist. Samtidig skal oppsigelsen være saklig begrunnet. Før oppsigelse inngis skal det også avholdes et såkalt drøftelsesmøte.

Men hva er egentlig konsekvensene eller virkningene av formfeil ved oppsigelse ? Er jeg fremdeles oppsagt og hvilke rettigheter har jeg som arbeidstaker?

Ta gjerne kontakt i dag og få svar fra spesialisert advokat.

Formfeil – oppsigelsen er ikke riktig utformet

Dersom oppsigelsen ikke er inngitt skriftlig eller ikke inneholder de opplysningene som følger av loven, er virkningen vanligvis at oppsigelsen er ugyldig. Forutsetningen for ugyldigheten er at arbeidstaker går til søksmål innen fristen. Den ugyldige oppsigelsen gjelder med mindre det foreligger særlige forhold som gjør at det er å anse som åpenbart urimelig at oppsigelsen kjennes ugyldig. Dersom oppsigelsen har formfeil og er ugyldig, fortsetter arbeidsforholdet som før.

Virkningene av ugyldig oppsigelse

Dersom oppsigelsen er ugyldig, er utgangspunktet at arbeidstakeren fortsetter i stillingen og man ser bort fra oppsigelsen. Likevel kan en slik situasjon føre til et mer komplisert og vanskelig forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Dersom oppsigelsen er ugyldig, kan arbeidstakeren kreve erstatning. Arbeidstakeren kan også kreve erstatning dersom oppsigelsen er mangelfull. For å få tilkjent erstatning er det flere vilkår som må være oppfylt. For det første må det foreligge et økonomisk tap. Det andre er at det må være et ansvarsgrunnlag, samt at det må være årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og ansvarsgrunnlaget.

Kontakt oss

Dersom du har mottatt en oppsigelse og lurer på om du har en sak – ta gjerne kontakt med oss. Vi tilbyr spesialisert advokatbistand fra advokater og fullmektiger som jobber særlig mye med arbeidsrett og da i stor grad med oppsigelsessaker.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.