Virkninger av usaklig oppsigelse

Det er flere virkninger av usaklig oppsigelse. Det å motta en oppsigelse fra arbeidsgiver er ofte uventet og kan by på en vanskelig prosess. Oppsigelse fra arbeidsgiver skal være skriftlig og det er flere andre krav til oppsigelsen. Et viktig punkt er at en oppsigelse skal være saklig begrunnet. Likevel er det mange oppsigelser som er inngitt på et usaklig grunnlag.

Oppsigelse - hva gjør jeg ?

Det er ikke alltid like enkelt å vite hva man skal gjøre dersom man har mottatt en oppsigelse fra arbeidsgiver. Dersom du har mottatt en oppsigelse og mener denne er usaklig begrunnet, ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema. Våre advokater har god erfaring med saker som gjelder oppsigelse og usaklig oppsigelse. Vi kan hjelpe deg med prosessen videre dersom det viser seg at du har en sak.


Usaklig oppsigelse - ugyldig oppsigelse

En usaklig oppsigelse er i utgangspunktet å anse som en ugyldig oppsigelse. Hovedregelen dersom oppsigelsen er usaklig er at arbeidstakeren fortsetter i stillingen eller trer inn i stillingen dersom arbeidstakeren har fratrådt.


Usaklig oppsigelse - rett til å fortsette i stillingen ?

Hvis man har mottatt en oppsigelse fra arbeidsgiveren og det viser seg at den er usaklig, er det ikke alltid like enkelt å bare fortsette i stillingen og "late som ingenting". For mange gjør det noe med forholdet til både arbeidsgiver og arbeidsstedet å motta en oppsigelse. Selv om arbeidstakeren har rett til å fortsette i stillingen er det ikke alle som faktisk ønsker dette. Hva gjør du da ? Hvilke rettigheter og muligheter har arbeidstaker ?

Etter forarbeidene kan det kreves at arbeidstaker fratrer stillingen dersom arbeidsforholdet nå har blitt tilstrekkelig anspent og dårlig. Det skal imidlertid en del til for at arbeidstaker må fratre etter at usaklig oppsigelse er inngitt av arbeidsgiver og oppsigelsen da er ugyldig.


Erstatning ved usaklig oppsigelse

Kanskje den viktigste og mest praktiske virkningen av usaklig oppsigelse er at arbeidstakeren kan kreve erstatning fra arbeidsgiver. Ved erstatningsutbetaling må arbeidstakeren ha et økonomisk tap, det må foreligge ansvarsgrunnlag fra arbeidsgivers side og det må være årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og ansvarsgrunnlaget. Det er imidlertid ikke et vilkår for erstatning at arbeidsgiveren har utvist skyld.


Oppreisning ved usaklig oppsigelse

I tillegg til erstatning for sitt økonomiske tap, kan arbeidstaker kreve erstatning for ikke-økonomisk tap. Erstatning for et ikke-økonomisk tap kalles gjerne for oppreisning.


Kontakt

Dersom du mener du er oppsagt uten saklig grunn, ta gjerne kontakt med en av våre advokater eller via vårt kontaktskjema. Den første innledende vurdering av din sak er kostnadsfri.