Er partene uenige om hva som egentlig er avtalt, eller inneholder avtalen urimelige vilkår? Mener noen at de ikke er bundet av tilbudet som ble gitt?

Problemstillingene i avtaleretten er utallige, og mange er til dels meget kompliserte. Flere av våre advokater har erfaring med avtale - og kontraktsrett, både i nåværende stilling og fra tidligere jobber. Har du havnet i en avtaletvist, i eller utenfor kontraktsforhold, kan det være lurt å la seg bistå av advokat. Dersom saken har økonomisk interesse, vil det gjerne være slik at advokatbistand dekkes av din innboforsikring.


Ta kontakt for en uforpliktende førstevurdering.