Er partene uenige om hva som egentlig er avtalt, eller inneholder avtalen urimelige vilkår? Mener noen at de ikke er bundet av tilbudet som ble gitt? Her kan du lese våre artikler knyttet til avtalerett.

Avtaler og konflikter

Problemstillingene i avtaleretten er utallige, og mange er til dels meget kompliserte. Flere av våre advokater har erfaring med avtale- og kontraktsrett, både i nåværende stilling og fra tidligere jobber. Ønsker du hjelp til tolke en avtale eller utforme en avtale kan det lønne seg å rådføre seg med en advokat.

Typiske saksforhold hvor vi kan hjelpe

  • Tolkning av avtale
  • Utarbeidelse av avtaler
  • Uenighet etter kjøp og salg

Områder innen avtalretten vi dekker

  • fast eiendom
  • kjøpssaker – bil, båt, bobil og andre gjenstander
  • arbeidsrettslige problemstillinger
  • nabosaker
  • bank og finans

Trenger du bistand i din sak?

Har du havnet i en avtaletvist, i eller utenfor kontraktsforhold, kan det være lurt å la seg bistå av advokat. Dersom saken har økonomisk interesse, vil det gjerne være slik at advokatbistand dekkes av din innboforsikring.

Ta kontakt for en uforpliktende førstevurdering.