En kontrakt er som den klare hovedregel et bevis på at det er inngått en bindende avtale, men det kan oppstå uenighet om vilkår i ettertid. I denne artikkelen tar vi for oss de tilfellene hvor det er klart at en kontraktspart skal yte en forpliktelse, men de ikke er blitt gjort, enten på grunn av manglende vilje eller evne.

Kontraktspart oppfyller ikke avtalen

Et typisk eksempel er to parter som har inngått en kjøpekontrakt, for eksempel om kjøp av bil. Kjøper betaler imidlertid ikke inn kjøpesummen, enten fordi han ikke får på plass nødvendig finansiering eller fordi han angrer på kjøpet. Da vil det kunne bli nødvendig med advokatbistand, for å gjennomslag for et krav. Bistand i disse sakene vil ofte innebære utarbeidelse og oversendelse av et prosessvarsel. Her redegjøres det for sakens faktiske og rettslige sider. Kravet og dets grunnlag gjennomgås. Kontraktsparten oppfordres til å ta stilling til kravet. Hvis kravet avvises, så opplyses det i prosessvarselet at rettslige skritt vil bli iverksatt.

Advokatbistand i forliksrådet

Ofte vil forliksrådet bli første og siste instans i saker hvor kontraktspart ikke oppfyller avtalen. Her vil det bli en muntlig behandling av saken. På forhånd er det sendt inn en forliksklage, tilsvar fra kontraktsmotpart og eventuelle utfyllende prosesskriv. Partene har krav på å stille med advokat i forliksrådet hvis ønskelig.

Advokatbistand ved tvangsinndrivelse

Ved rettskraftig dom, enten det er fra forliksrådet eller tingretten, kan man tvangsinndrive kravet dersom kontraktsmotpart fremdeles ikke betaler. Det vil da normalt måtte utarbeides en begjæring om utlegg. Mange ønsker advokatbistand til dette. Hvis dette ikke gjøres formriktig, kan det bli en tidkrevende affære.

Dekning av advokatutgifter

I tvister hvor det er ønskelig med advokatbistand når kontraktspart ikke oppfyller avtalen kan du ha krav på dekning av mesteparten av advokatutgiftene via forsikring. Dette kan vi alltid sjekke ut for deg, uten at det forplikter deg. Ved å kontakte oss, får du spesialisert bistand, samt en gratis førstevurdering av saken og hjelp til å opprette forsikringsdekning. Ta kontakt i kontaktskjemaet hvis du ønsker hjelp fordi kontraktsmotpart ikke oppfyller avtalen.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.