I denne artikkelen tar advokatveiledning.no opp en del praktiske problemstillinger omkring ugyldige avtaler knyttet til bank- og finansnæringen. Flere av våre advokater har erfaring fra politiet og private utredningsselskaper, og har derfor høy kompetanse.

Ugyldig avtale som følge av ID-tyveri

Det er flere grunner til at en avtale kan være ugyldig. I forbindelse med lån- og leasingsaker er gjengangeren misbruk av en annens ID. Noen opplever rett og slett ID-marerittet, at ID-en rett og slett blir stjålet. Dette oppdager man gjerne gjennom økt oppmerksomhet fra diverse kredittinstitusjoner. Når regningene hagler ned i postkassa og du ikke skjønner hva som skjer, er det grunn til å tro at du har blitt utsatt for et ID-tyveri. Det første du må gjøre da er å gå i dialog med kreditorene og politianmelde forholdene. I denne fasen er det viktig å ikke være passiv, da det kan bli brukt mot en i ettertid. Enkelte forsikringer dekker utgifter til å rydde opp i disse krevende sakene.

ID-«låneri»

Mange opplever i løpet av et langt liv å ha en ektefelle, samboer eller venn som har «lånt» din identitet. Dette kan være i mer uskyldige sammenhenger. De færreste vil reagere dersom samboeren din skriver under med ditt navn på et bursdagskort. Annerledes vil det stille seg dersom den samme personen tar opp et billån i ditt navn og holder dette skjult for deg, helt til forholdet brister og sannheten kommer for en dag. I slike tilfeller har man ofte opplagte tvister, både ovenfor partene seg i mellom og overfor banken. Sakene må ofte avgjøres utifra konkrete vurderinger av sakens bevis. Har du blitt utsatt for denne type hendelser, vil det ofte være en stor fordel å la en advokat føre saken. Har du innboforsikring har du også ofte krav på dekning av det meste av advokatutgiftene i disse sakene.

Manglende fullmakt

I andre tilfeller kan det være snakk om at noen har misbrukt din underskrift uten fullmakt. Dersom noen har skrevet under med ditt navn uten fullmakt har ofte kredittinstitusjonen et problem. Hvis det kan påvises at underskriften ikke er skrevet av rette vedkommende vil ofte avtalen falle bort, med mindre andre konkrete forhold tilsier noe annet.

Advokatbistand ved avtaletvister

Dersom du har en avtale du mener er ugyldig kan det være hensiktsmessig å få bistand en advokat. Ofte vil banken ikke slette disse kravene, hvilket er forståelig. Blir disse rutinene for slappe vil banken få mange henvendelser med anmodning om sletting av krav. Dersom du har en sak du mener kommer i noen av overfor nevnte kategorier kan du ta kontakt med oss. Vi vi sjekke om du har en sak. Det vil også bli gjort en vurdering av om advokatutgiftene kan dekkes på din forsikring. Sørg for å ha forsikringene i orden. Den som ikke har forsikring før tvisten er et faktum mister muligheten for rettshjelpsdekning.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.