BARNERETT - barnefordeling og barnevern

HAR DU EN KONKRET SAK?

*VI TILBYR ADVOKATBISTAND I OSLO, AKERSHUS, BUSKERUD OG ØSTFOLD*

*I ANDRE OMRÅDER I SÆRLIGE TILFELLER *

*VÅRE ADVOKATER HAR ERFARING MED MEKLING*

*VI HAR ADVOKATER SOM JEVNLIG PROSEDERER SAKER FOR RETTEN OG FYLKESNEMNDA *

*VI HAR STRENG TAUSHETSPLIKT*

*DERSOM DU HAR EN KONKRET SAK TILBYR VI GRATIS FØRSTEVURDERING*

TA KONTAKT - DET ER BARE HYGGELIG Å BLI KONTAKTET

På denne siden vil du finne flere artikler om barnerett, herunder barnefordeling og barnevernssaker.

Flere av våre advokater bistår jevnlig i barnevernssaker i Fylkesnemnda. Vi tilbyr advokatbistand i barnesaker i områdene Oslo, Akershus, Buskerud og i Østfold. Ved behov og ønsker kan vi også bistå i andre distrikter. Våre advokater jobber mye med barnerett og vi står klar til å bistå deg i denne type saker, som jo ofte er krevende og vanskelig å håndtere alene.

Du er velkommen til å lese våre artikler, og ønsker du bistand kan du ta kontakt via vårt kontaktskjema. Ofte dekkes advokatutgifter i denne type saker. Ta kontakt, så sjekker vi dette for deg. Foretrekker du telefon kan du gjerne sende oss ditt telefonnummer via kontaktskjemaet. Vi bistår i mange sakstyper over hele landet. Når det gjelder saker innenfor barnerett bistår vi i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud.


VÅRE ARTIKLER:

Foreldrenes rettigheter i barnevernssaker - trykk her

Barns rettigheter i barnvernssaker - trykk her

Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse - trykk her

Barnefordeling - trykk her

Foreldreansvar, daglig omsorg og samvær - trykk her