Barnefordeling går ut på hvilken fordeling av barna foreldrene skal ha dersom foreldrene ikke bor sammen. Foreldrene kan avtale og komme frem til en egen ordning om barnefordeling.

Mange klarer imidlertid ikke å sammen komme frem til en privat avtale om barnefordeling. Hvis man ikke kommer frem til en enighet, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat ved barnefordeling. En advokat vet gjerne hva som vektlegges i en eventuell rettslig prosess og kan gi råd i forbindelse med barnefordelingssaken.

I forbindelse med barnesaker tilbyr vi advokatbistand i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud. Våre advokater arbeider mye med barnefordelingssaker. Ta gjerne kontakt med oss i forbindelse med barnefordeling. Dette kan vi.

Hva kan advokaten hjelpe deg med ved barnefordeling?

Ved saker om barnefordeling er det flere ledd som må gjennomføres før eventuelt rettsapparatet kan avgjøre en sak om barnefordeling. Våre advokater har bred erfaring med slike prosesser og hva som må gjøres i hvilken rekkefølge. Dette gjelder blant annet kravet om gyldig meklingsattest før sak om barnefordeling reises for retten. Advokater som arbeider med barnefordelingssaker kjenner også godt til hvilke hensyn og hva som vektlegges i barnefordelingssaker, samt hvordan gangen i en slik sak er.

Advokat ved utarbeidelse av avtale

Advokat ved barnefordelingssak kan være behjelpelig med å nedtegne et forslag til avtale mellom foreldrene. Det er også viktig at advokaten ved en barnefordelingssak har i tankene hva som faktisk er til barnets beste. Ofte vil foreldrene ha et ulikt syn på hva som er til barnets beste. Her vil advokaten kunne komme med vurderinger og momenter i den aktuelle saken som advokaten mener vil ha betydning for hva som er til barnets beste. En del barnefordelingssaker løser seg utenrettslig ved at foreldrene inngår en privat avtale, gjerne med hjelp og bistand fra en advokat, om fordelingen av barna.

Ta gjerne kontakt

Ta gjerne kontakt med vårt kontor for en kostnadsfri førstevurdering av din sak om barnefordeling. Det kan være lurt å benytte seg av juridisk bistand fra en advokat ved barnefordeling.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.