Er du en privat part i barnevernssak for Fylkesnemnda? Det offentlige dekker dine advokatutgifter fullt ut. Vi tilbyr bistand fra advokater som jevnlig jobber med barnevernssaker for Fylkesnemnda.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Saker om omsorgsovertakelse og langtidsplassering i institusjon er saker som skal behandles i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Barnevernet vil være representert ved advokat. Barnet selv, mor og far har også krav på å få stille med advokat. Når en sak er sendt til Fylkesnemnda, har foreldrene krav på fri rettshjelp. I barnevernsaker gjelder dette uavhengig av hva foreldrene tjener. Slike saker er såkalte ikke behovsprøvde saker, hva gjelder fri rettshjelp.

Det offentlige dekker utgiftene til advokat

Ved saker for Fylkesnemnda, dekker det offentlige advokatutgiftene fullt ut. Det knytter seg også til forberedelsene til saken. Du vil således som privat part ved barnevernssak for Fylkesnemnda ikke få noen kostnader knyttet til bistand fra advokat. Advokaten vil jobbe for å fremme ditt syn på saken, enten du deler barnevernets oppfatning eller mener barnevernet tar feil.

Ta kontakt for bistand i din barnevernssak

Tar du kontakt i kontaktskjemaet under, får du raskt svar fra advokat som jevnlig bistår private parter i barnevernssaker for Fylkesnemnda. Vi dekker Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.