Barnefordelingssak


I forbindelse med barnesaker tilbyr vi advokatbistand i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud.

Mange foreldre velger å gå fra hverandre. Ikke bare er det et økonomisk oppgjør, som i seg selv kan være opprivende og vanskelig. Et annet vanskelig tema etter en skilsmisse eller et samlivsbrudd, er spørsmål knyttet til barnefordeling og en eventuell barnefordelingssak. Kommer foreldrene til enighet eller trengs det veiledning og hjelp fra andre instanser? Og hva gjør man hvis det ikke er mulig å bli enige om barnefordelingen? Trenger jeg en advokat i forbindelse med en avtale? Dette er noen av de problemstillingene som ofte dukker opp i forbindelse med en barnefordelingssak.

Advokatbistand ved barnefordelingssak

Våre medarbeidere har bred erfaring med barnefordelingssaker, både ved bistand i forbindelse med rådgivning og i saker som kommer opp for rettslig behandling i domstolen. Vi har streng taushetsplikt og vi bistår gjerne dersom du har behov for juridisk bistand i forbindelse med barnefordeling og eventuell barnefordelingssak for retten.


Barnets beste i barnefordelingssak

I alle saker som gjelder barn er det grunnleggende hensynet hva som er å anse som barnets beste. Hva som er til barnets beste, skal da også legges til grunn ved en barnefordelingssak. Det kan noen ganger være viktig som forelder å tenke på barnet og barnets beste, og ikke så mye på den andre forelderen eller seg selv. Det er barnet som er i fokus og det er dette barnets beste som skal være det avgjørende for barnefordelingen.


Barnefordelingssak og mekling

Dersom man har barn under 16 år plikter foreldrene å gå til mekling. Foreldrene må mekle ved det lokale Familievernkontoret. Gjennomført mekling er et krav før det kan reises sak for domstolene om foreldreansvar, daglig omsorg - herunder hvor barnet skal bo fast, og om samvær. Etter mekling kan hver av foreldrene kreve å få en såkalt meklingsattest. En meklingsattest er gyldig i seks måneder.


Avtale om barnefordeling

Av erfaring ved vårt kontor, er det mange barnefordelingssaker som lar seg løse i minnelighet. Det betyr at foreldrene i mange tilfeller faktisk klarer å inngå en privat avtale om barnefordeling. Ofte kan det være lurt å rådføre seg og la seg bistå av en advokat i sak om barnefordeling. Advokaten vet hva som er relevant for saken. Ofte vil bistand fra en advokat bidra til en raskere løsning av barnefordelingsspørsmålene.


Ta gjerne kontakt ved barnedfordelingssak

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og kostnadsfri førstevurdering av om du har en sak om barnefordeling. I barnefordelingssaker kan du ha krav på fri rettshjelp dersom de økonomiske vilkårene for dette er oppfylt. Om du har krav på fri rettshjelp kan vi undersøke nærmere for deg.