Denne artikkelen tar for seg foreldrenes rettigheter i barnevernssaker. Disse sakene er krevende og det er ofte hensiktmessig å bruke en advokat som kan barnevern. Sjansen for en riktig og rettsikker behandling av saken blir større ved bruk av advokat. Det er viktig at din stemme blir hørt og at du får gjennomslag for dine rettigheter.

I flere tilfeller vil du har krav på gratis advokatbistand i denne type saker. Vi hjelper til med å sjekke dette. Ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema nedenfor.

Barnevernloven § 4-12 – foreldrenes rettigheter

Å bli fratatt omsorgen for sitt eget barn er noe av det mest inngripende man kan oppleve som forelder. Det er strenge vilkår som ligger til grunn dersom det fattes vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12.

I barnevernssaker er det overordnede hensynet og prinsippet hva som er til barnets beste. Det anses ofte som barnets beste å bli boende hos sine biologiske foreldre.

Foreldre som barnet bor hos og foreldre som i tillegg har foreldreansvaret for barnet, er part i en barnevernssak. Som forelder har du rettigheter som part som vi kan bistå deg med i en barnevernssak. Det er viktig at du som klient føler deg ivaretatt på en god og ryddig måte.

Rettshjelp i barnevernssaker

  • For den som er part i sak hvor barnevernet har fattet inngripende midlertidig vedtak, men vedtaket ikke blir etterfulgt av barnevernet starter fortsettelse til sak.
  • For den som er part i sak der barnevernet har startet forberedelse til sak som skal behandles i Fylkesnemnda, men hvor saken likevel ikke blir oversendt Fylkesnemnda.
  • Der det oppnevnes advokat for barnet i barnefordelingssak.

Kilde: fri-rettshjelp.no

Fri rettshjelp i barnevernssaker

I tillegg kan du ha krav på fri rettshjelp, uansett inntekt, i saker som skal behandles i fylkesnemnda. Dette følger av rettshjelploven § 17. Er du i tvil om spørsmål omkring dette, hjelper vi deg å sjekke!

Advokatbistand i barnevernssaker

Denne type saker kan være svært krevende å stå i alene. Flere av advokatene tilknyttet advokatveiledning.no jobber mye med barnesaker. Som forelder har du krav på en rettsikker og god behandling av saken, slik at dine rettigheter blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. Ønsker du advokatbistand er du velkommen til å ta kontakt. Vi er underlagt streng taushetsplikt. Den første henvendelsen er gratis for deg. Ta kontakt via vårt kontaktskjema.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.