Denne artikkelen tar for seg foreldrenes rettigheter i barnevernssaker.

 

Barnevernloven § 4-12 – foreldrenes rettigheter

Å bli fratatt omsorgen for sitt eget barn er noe av det mest inngripende man kan oppleve som forelder. Det er strenge vilkår som ligger til grunn dersom det fattes vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12.

I barnevernssaker er det overordnede hensynet og prinsippet hva som er til barnets beste. Det anses ofte som barnets beste å bli boende hos sine biologiske foreldre. Foreldre som barnet bor hos og foreldre som i tillegg har foreldreansvaret for barnet, er part i en barnevernssak.

Rettshjelp – barnevernssaker:

  • For den som er part i sak hvor barnevernet har fattet inngripende midlertidig vedtak, men vedtaket ikke blir etterfulgt av barnevernet starter fortsettelse til sak.
  • For den som er part i sak der barnevernet har startet forberedelse til sak som skal behandles i Fylkesnemnda, men hvor saken likevel ikke blir oversendt Fylkesnemnda.
  • Der det oppnevnes advokat for barnet i barnefordelingssak.

Kilde: frirettshjelp.no

I tillegg kan du ha krav på fri rettshjelp, uansett inntekt, i saker som skal behandles i fylkesnemnda. Dette følger av rettshjelploven §17.

Les mer om gangen i en barnevernssak hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.no