Fri rettshjelp betyr at det offentlige dekker utgifter til advokat. Hvis du er part i en barnevernssak har du som utgangspunkt krav på fri rettshjelp av det offentlige.

Det skilles mellom fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er bistand som gjelder rådgivning og advokatbistand før saken skal inn for rettslig behandling. Fri sakførsel gjelder bistand i forbindelse med den rettslige behandlingen av saken. Fritt rettsråd kan som hovedregel innvilges av Fylkesmannen, men også advokaten kan under visse vilkår innvilge såkalt stykkpris for bestemte saker. Fri sakførsel kan innvilges av Fylkesnemnda i barnevernssaker.

Økonomisk behovsprøving

Fri rettshjelp kan innvilges på to måter, herunder ved økonomisk behovsprøving og for de tilfeller der det ikke er økonomisk behovsprøving. Inntekts- og formuesgrensene for økonomisk behovsprøving er en årsinntekt på under kr 246.000,- og formue på under kr 100.000.
I noen typer saker gis det fri rettshjelp uavhengig av inntekt eller formue. Dette gjelder blant annet barnevernssaker. Barnevernssaker er å anse som tvangssaker fra det offentlige og derfor gis det fri rettshjelp. Det betyr at det gis fri rettshjelp uavhengig av din økonomiske situasjon. Dette er begrunnet i at det er å anse som svært inngripende dersom det eksempelvis fattes vedtak om omsorgsovertakelse.

Egenandel – barnevernssak

I de saker hvor det er økonomisk behovsprøving for å få innvilget fri rettshjelp, må klient betale en egenandel. Har du krav på fri rettshjelp i en barnevernssak er det på den annen side ingen egenandel som klient må betale. Det offentlige dekker utgiftene til advokat.

Ta kontakt – fri rettshjelp i barnevernssak

Ta gjerne kontakt med oss hvis du er part i en barnevernssak. Vi vil undersøke nærmere for deg om saken gir deg fri rettshjelp.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.