Barnefordeling er rett og slett fordelingen av barn mellom foreldre som ikke bor sammen.

Spørsmål om barnefordeling kommer gjerne opp når foreldre ikke er sammen eller foreldrene velger å gå fra hverandre. Barnefordeling gjelder spørsmål knyttet til foreldreansvar, daglig omsorg og samvær.

Loven som gjelder barnefordeling

Det er Lov om barn og foreldre av 1981 som regulerer spørsmål om barnefordeling. Barneloven regulerer forholdet mellom foreldre og barn, og rettigheter som både barnet og foreldrene har i forbindelse med barnefordeling. Barneloven gir også innblikk i hva barnefordeling er og hva som skal vektlegges i slike saker. Eksempelvis er rett til samvær både en rett foreldrene og barnet har.

Barnets beste ved barnefordeling

Barnets beste er det grunnleggende hensynet i alle vurderinger som gjelder barn, herunder også ved barnefordeling. Hva som er å anse som barnets beste beror på en konkret vurdering for det enkelte barnet. Barnets beste skal legges til grunn både når det gjelder hvem av foreldrene som skal ha foreldreansvaret, den daglige omsorgen og hvilket samvær som skal avtales mellom foreldrene og barnet. Av dette følger det at det er uten betydning hva foreldrene er best tjent med – det er barnets beste som er det overbærende og grunnleggende hovedhensynet ved barnefordeling.

Les mer om delt bosted for barn hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.no