I forbindelse med barnesaker tilbyr vi advokatbistand i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud.

Barnefordeling er rett og slett fordelingen av barn mellom foreldre som ikke bor sammen. Spørsmål om barnefordeling kommer gjerne opp når foreldre ikke er sammen eller foreldrene velger å gå fra hverandre. Barnefordeling gjelder spørsmål knyttet til foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Våre advokater har bred erfaring med barnefordelingssaker. Vi bistår både med rådgivning i forbindelse med barnefordeling og i barnefordelingssaker som kommer opp for rettslig behandling. Ta gjerne kontakt med oss for en første kostnadsfri vurdering av din barnefordelingssak.

Loven som gjelder barnefordeling

Det er Lov om barn og foreldre av 1981 som regulerer spørsmål om barnefordeling. Barneloven regulerer forholdet mellom foreldre og barn, og rettigheter som både barnet og foreldrene har i forbindelse med barnefordeling. Barneloven gir også innblikk i hva barnefordeling er og hva som skal vektlegges i slike saker. Eksempelvis er rett til samvær både en rett foreldrene og barnet har.

Barnets beste ved barnefordeling

Barnets beste er det grunnleggende hensynet i alle vurderinger som gjelder barn, herunder også ved barnefordeling. Hva som er å anse som barnets beste beror på en konkret vurdering for det enkelte barnet. Barnets beste skal legges til grunn både når det gjelder hvem av foreldrene som skal ha foreldreansvaret, den daglige omsorgen og hvilket samvær som skal avtales mellom foreldrene og barnet. Av dette følger det at det er uten betydning hva foreldrene er best tjent med – det er barnets beste som er det overbærende og grunnleggende hovedhensynet ved barnedfordeling.

Ta kontakt ved spørsmål om barnefordeling

Vi har streng taushetsplikt og kan både gi råd og bistå i forbindelse med barnefordeling. Vi tar en kostnadsfri førstevurdering av om du har en sak. Ved barnefordeling kan det ofte være lurt å la seg bistå av en advokat. Dette fordi det er flere prosesser i en slik sak, og hensyn i loven som ikke alltid er like enkle for ikke-jurister å forstå og tolke. Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger bistand i forbindelse med en barnefordelingssak. Du kan sende en henvendelse her, eller bruke skjema nedenfor.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.