Foreldre som ikke blir enige om hvor barna skal bo, kan ende i retten. Dette for å få en endelig avklaring og avgjørelse av en sak det kan være vanskelig å enes om utenfor rettsapparatet. Mange foreldre klarer heldigvis å unngå en rettssak i forbindelse med foreldretvist, men ikke alle.

Erfaringsmessig har forholdet mellom foreldrene blitt svært anspent og det er vanskelig å komme frem til en enighet. Likevel er det store muligheter til en løsning før en vanlig rettssak, herunder saksforberedende møter og midlertidig avgjørelse.

Før man tar saken til retten

Foreldre som har barn under 16 år plikter å møte til mekling ved familievernkontoret. Før man kan bringe saken inn for rettsapparatet, må man ha en gyldig meklingsattest. En slik meklingsattest får man etter gjennomført mekling ved familievernkontoret. Meklingsattesten er gyldig i seks måneder. Mekleren er pliktig til å skrive ut en meklingsattest etter at foreldrene har vært til mekling i en time. Imidlertid kan mekleren oppfordre foreldrene til å mekle opp til syv timer. Det er ikke alltid dette er hensiktsmessig. Det følger i både ekteskapsloven og i barneloven om mekling.

I retten

Dersom foreldrene ikke blir enige om daglig omsorg, foreldreansvar og samvær under meklingen, og man har mottatt en meklingsattest, kan man gå til sak. Barnefordelingssaker er såkalte prioriterte saker for domstolene. Det vil si at sakene berammes relativt raskt. Videre skal retten som hovedregel kalle inn foreldrene / partene til et saksforberedende møte. Bakgrunnen for et saksforberedende møte er at partene skal forklare sin side av saken og man skal få en bedre oversikt over tvistepunktene. Dommeren opptrer som en mekler, og vil forsøke å få partene til å bli enige og dermed unngå en vanlig hovedforhandling / rettssak.

Midlertidig avgjørelse

Kommer ikke foreldrene til enighet under de saksforberedende møtene, vil det berammes tidspunkt for hovedforhandling. Det er dermed et tidsrom mellom her hvor det kan være aktuelt og hensiktsmessig med en midlertidig avgjørelse eller avklaring av saken. Hvor skal barna være frem til saken er endelig avgjort av retten? For slike saker vil det være aktuelt å sende inn begjæring om midlertidig avgjørelse i foreldretvist til retten. Da vil retten foreta en midlertidig avgjørelse av tvistespørsmålene.

Les mer om barnefordeling