Omsorgsovertakelse betyr at omsorgen overtas av noen andre enn foreldrene. Grunnlaget for omsorgsovertakelse følger av bestemmelser etter barnevernloven. Det er § 4-12 som regulerer omsorgsovertakelse etter barnevernloven. For at det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse er det flere vilkår som må være oppfylt.

Hovedelementet for omsorgsovertakelse etter barnevernloven er at foreldrene ikke har tilstrekkelig omsorgsevne ovenfor barnet og at det følgelig foreligger omsorgssvikt. I saker for Fylkesnemnda som gjelder omsorgsovertakelse etter barnevernloven har du krav på fri rettshjelp.

Manglende omsorgsevne

Manglende omsorgsevne kan for eksempel være at foreldrene misbruker rusmidler, foreldrenes psykiske lidelser gjør at omsorgsevnen ikke er tilstrekkelig, vold eller at barnets særskilte behov ikke tilstrekkelig dekkes av foreldrenes omsorgsevne. Det kan også fattes vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven dersom det i fremtiden kan finnes omsorgssvikt. Således kan det også tas en fremtidsrettet vurdering av omsorgsevne. Dette gjelder særlig i de tilfeller hvor foreldrene er rusavhengige og det er dårlige prognoser for rehabilitering og rusfrihet.

Også tilfeller hvor foreldrene har alvorlig psykisk lidelse kan det foretas en slik fremtidsrettet vurdering av barnets omsorgssituasjon. Dersom den fremtidsrettede vurderingen av barnets omsorgsbehov ikke er tilfredsstillende, kan det skje en omsorgsovertakelse etter barnevernloven.

Ta kontakt med advokat – omsorgsovertakelse

Dersom du som forelder skal til møte i Fylkesnemnda i forbindelse med omsorgsovertakelse etter barnevernloven, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat. Omsorgsovertakelse etter barnevernloven er en «kan»-bestemmelse, og derfor kan det foreligge forhold i din sak som tilsier at det ikke skal finne sted en omsorgsovertakelse. Dette kan en advokat vurdere nærmere og bistå deg med.

Vårt kontor har erfaring med barnevernssaker. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende innledende vurdering av din sak.

Fri rettshjelp – omsorgsovertakelse etter barnevernloven

I de saker for Fylkesnemnda som gjelder omsorgsovertakelse etter barnevernloven har du krav på fri rettshjelp som forelder. Det gjelder ingen inntekts- eller formuesgrense for å få fri rettshjelp i slike saker. Ta gjerne kontakt.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.