Omsorgsovertakelse er et inngripende tvangstiltak som utføres av det offentlige. Utgangspunktet i norsk rett er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. Et vedtak om omsorgsovertakelse er i utgangspunktet et midlertidig vedtak.

Dersom foreldre blir fratatt den daglige omsorgen for sitt barn er derfor utgangspunktet at barnet skal tilbakeføres til sine biologiske foreldre på sikt. Dette under forutsetning av at forholdene ligger til rette for en tilbakeføring av barnet. Tilbakeføringsspørsmålet oppstår når foreldrene ønsker å få tilbake den daglige omsorgen for sitt barn.

Fylkesnemda opphever vedtak om omsorgsovertakelse

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker kan oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse, jfr. barnevernloven § 4-21. Dersom foreldrenes situasjon er endret og de nå kan gi barnet forsvarlig omsorg, skal Fylkesnemnda som hovedregel oppheve omsorgsovertakelsesvedtaket. Den daglige omsorgen for barnet skal derved tilbakeføres til de biologiske foreldrene. Dette gjelder imidlertid ikke dersom barnet har fått en så sterk tilknytning til de mennesker og miljø der det er, at det kan føre til alvorlige problemer for barnet at det tilbakeføres til sine biologiske foreldre.

Samvær under omsorgsovertakelsen har betydning

Det samværet barnet og foreldrene har hatt etter omsorgsovertakelsen vil naturligvis ha betydning for den tilknytningen barnet har fått til mennesker og miljø der barnet har vært plassert under omsorgsovertakelsen. Derfor kan det være viktig at samværet mellom de biologiske foreldrene og barnet fastsettes tilstrekkelig stort slik at det i det hele tatt kan være mulig å oppheve omsorgsovertakelsesvedtaket når tilbakeføring skal vurderes.

Fastsettelsen av samværet etter omsorgsovertakelse vil derfor i mange tilfeller ha stor betydning for om barnet kan tilbakeføres til sine biologiske foreldre eller ikke.

Rettshjelp – barnevernssaker:

  • For den som er part i sak hvor barnevernet har fattet inngripende midlertidig vedtak, men vedtaket ikke blir etterfulgt av barnevernet starter fortsettelse til sak.
  • For den som er part i sak der barnevernet har startet forberedelse til sak som skal behandles i Fylkesnemnda, men hvor saken likevel ikke blir oversendt Fylkesnemnda.
  • Der det oppnevnes advokat for barnet i barnefordelingssak.

Kilde: frirettshjelp.no

Du kan ha krav på fri rettshjelp etter omsorgsovertakelse

I tillegg kan du ha krav på fri rettshjelp, uansett inntekt, i saker som skal behandles i fylkesnemnda. Dette følger av rettshjelploven § 17. Er du i tvil om spørsmål omkring dette, hjelper vi deg å sjekke!

Gratis førstevurdering av din sak

Ta gjerne nærmere kontakt med oss, så tar vi en gratis førstevurdering av din sak. Flere av våre advokater jobber mye med barnerett. Vi har strengt taushetsplikt. Send oss en melding via vårt kontaktskjema. Foretrekker du telefon er det bare å sende oss ditt telefonnummer.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.