Vi behandler til enhver tid saker om heving av kjøp av båter. Prisavslag og/eller erstatning vil i en del saker være aktuelt.

Heving av båtkjøp

En sak som ikke løser seg med utbedring, vil gjerne bli en sak om heving av kjøp. Hvis du hever et kjøp innebærer det at du leverer tilbake det du har kjøpt og får kjøpesummen tilbake.

  • Reklamer på feilen «innen rimelig tid». I praksis vil det si at du må reklamere/klage så snart som mulig.
  • Krev heving av kjøpet i tidlig fase. I saker etter kjøpsloven må man faktisk kreve heving av kjøpet «innen rimelig tid» i tillegg til å inngi vanlig reklamasjon «innen rimelig tid». Ellers mister du muligheten.
  • Husk at selger normalt sett har en rett til å utbedre feil og mangler.

Vi kan hjelpe deg med

  • Veiledning – har du en sak å gå videre med?
  • Advokatbistand i din sak – hjelp til utenrettslig prosess eller bistand med rettslige skritt
  • Artikkelbase på advokatveiledning.no med mange gode tips

Forsikringen kan dekke mye av advokatkostnadene

Vi tilbyr advokatbistand både på kjøper- og selgersiden. I saker hvor du potensielt kan ha krav på heving eller prisavslag av høyere størrelsesorden, tilbyr vi gratis førstevurdering. Vi tar da en vurdering av din sak, og hvorvidt det vil lønne seg for deg å søke advokatbistand. I mange tilfeller kan utgifter til advokat dekkes av forsikringen. Dekningen er som regel på 80% etter egenandel på kr 3000 – 4000.

Vi hjelper klienter fra hele landet

Hos oss kan du få bistand uavhengig av ditt bosted. Eventuelle merkostnader i forbindelse med rettsmøte dekker vi etter nærmere avtale. Ofte løses sakene lenge før vi er i retten. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en sak hvor du krever heving eller prisavslag, så gir vi deg en profesjonell vurdering av saken.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak?