Nordmenn elsker sjø og båtliv. Det er et stort marked for kjøp og salg av båter. I de aller fleste tilfeller går det også helt fint. De tilfellene hvor det oppstår konflikt, er det som oftest grunnet at det foreligger et avvik fra de forventninger kjøper hadde til båten og den tilstanden båten faktisk viser seg å være i.

Det er ikke nødvendig med opplysningssvikt fra selger for at kjøper har en reklamasjonssak. Kontakt oss for en gratis og uforpliktende førstevurdering på om du har en sak å gå videre med.

Saker om båt – hvilke rettigheter har du?

Når det gjelder saker om båt, så vil det enten være forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven som gjelder. Reglene ser på overflaten nokså like ut, men det er en rekke forskjeller på disse to lovene som i ytterste konsekvens kan få avgjørende betydning for saken. I grove trekk kan det noe forenklet sies at kjøpers rettigheter knytter seg til at det ikke må foreligge et misforhold mellom båtens tilstand og de berettigede forventninger kjøper kunne stille utifra omstendighetene ved kjøpet, herunder blant annet pris, alder, opplysninger, synbare feil eller lignende.

Det er mange som synes det er vanskelig å skjønne forskjellen på forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Les mer her.

Advokatbistand i sak om båt

Advokatbistand i sak om båt kan i mange tilfeller være helt avgjørende for om du som enten kjøper eller selger skal få gjennomslag for ditt krav. Reklamasjon, dokumentering, juridisk argumentasjon – det er sjelden at en sak om båt er en opplagt vinnersak. Saker om båt kan tas inn for Forbrukertvistutvalget som et alternativ til forliksrådet. Saksbehandlingen foregår skriftlig og et vedtak er like bindende som en dom i tingretten.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Advokatveiledning AS satser på saker om båt

Advokatveiledning satser på saker om båt og tilbyr spesialisert advokatbistand. Du har krav på dekning av advokatutgifter via din båtforsikring, såkalt rettshjelpsdekning. Dette etablerer vi for deg om du ønsker vår bistand. Ta kontakt i skjemaet under og få svar innen kort tid.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.