Du har kjøpt båt av privat selger eller butikk. Alt så fint ut, men så skjedde det fatale. Båten tar inn vann, motoren har havarert, båten er beheftet med diverse feil eller kanskje har den tidligere vært kondemnert uten av du fikk vite noe om det.

Skrev selger at båten var utrolig velholdt, også stemte det ikke likevel? Veien til en mangelfull gjenstand er mange. Advokatveiledning AS er et advokatfirma med advokater som har spesialisert seg på båtsaker.

Visste du at din forsikring dekker utgifter til advokat? Det skal litt til før det lønner seg å bruke advokat, men er det feil, feilopplysninger eller mangler av en økonomisk karakter med noe størrelse, står vi klar til å bistå deg. Dine utgifter dekkes med cirka 80% over forsikringen, så lenge den økonomiske interessen er av noe størrelse. Feil og mangler til kr 10 000 – 20 000 er det i utgangspunktet ikke lønnsomt å bruke advokat på. Har du en sak med mer inngripende mangler kan du ta kontakt med oss, så vi kan hjelpe deg.

Reklamasjon på båt – hva skal du kreve?

Vi opplever stadig at våre klienter er litt usikre på hva de skal kreve når mangelen har dukket opp på en båt man har kjøpt. Som et utgangspunktet har ofte selger en utbedringsrett, og spesielt forhandlere er flinke til å benytte seg av denne. Hvis forhandler vil utbedre og han gir tilbud om dette uten opphold, kan selger kreve utbedring. Det må da skjedd innen rimelig tid og ikke medføre vesentlig ulempe for deg. Private selgere er ikke like ivrige på å fikse. Dersom selger gir et tilbud om å fikse er det ofte formålstjenlig å akseptere dette.

Prisavslag og erstatning på båt?

Dersom selger ikke vil fikse, kan det ofte være gunstig å kreve et prisavslag på din båt, dersom det kan bevises at den er mangelfull. Det samme gjelder erstatning. Begge disse mangelkravene går litt hånd i hånd, men rent juridisk er det noe forskjell. Vi går imidlertid ikke nærmere inn på dette her. Hovedpoenget er at prisavslag og erstatning gir deg en økonomisk kompensasjon for de mangler som finnes ved din båt. Prisavslag og erstatning blir således en form for avhjelp uten fiksing av båten. Når du har fått pengene bestemmer du selv hva du vil gjøre. Denne type kompensasjon er ofte gunstig hvis du forøvrig liker en båt meget godt.

Heve kjøp av båt?

Skal du heve kjøp av båt, skal det en del til. Ofte vil det være slik at du ikke får lov til å heve kjøp av en båt med mindre selger har latt være å avhjelpe eller et prisavslag ikke er egnet. I alle tilfeller skal en mangel være vesentlig før det er mulig å heve. Det sier seg nesten selv at denne vurderingen er noe vanskelig. Ofte velger derfor mange å bruke advokat hvis de føler heving er mest riktig å gå for. Er heving aktuelt er det viktig å fremsette krav om dette i tidlig fase. Venter man for lenge med å kreve heving kan muligheten for dette går tapt. I en del tilfeller ender et krav om heving med en løsning der en får et prisavslag. Dette kommer an på sakens stilling etterhvert som den skrider frem.

Bruke advokatbistand i båtsak?

Har du en sak om båt og reklamasjon bør du vurdere å bruke advokat dersom det er mangler med økonomisk verdi av en viss størrelse. Vi er spesialisert innen båt – saker, og vi bistår deg gjerne i din sak. Vi er mange advokater som kan denne type saker og vi har derfor god kapasitet. Ta kontakt om du ønsker bistand. Vurderer du bruk av advokat vil vi ta en rask førstegangsvurdering for deg uten at det koster noe.

Send gjerne med polisenummer til forsikring dersom du har dette.
Vi sjekker om du har krav på dekning av advokatutgifter.
Mindre bagatellmessige spørsmål har vi dessverre ikke kapasitet til å besvare.

Ta gjerne en kort forhåndstest for å se om du kan ha en advokatsak 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.