Båtadvokat på landsbasis

En båt er et transportmiddel, en hobby og for mange også et feriested. Båtkjøp er dyrt, og det er derfor kjedelig å oppdage feil ved båten eller få problemer med selger etter et kjøp. Konflikt mellom kjøper og selger løser seg vanligvis i løpet av kort tid, men andre ganger er en rimelig løsning umulig å komme til uten hjelp. I slike tilfeller kan det være lurt å ta kontakt med en advokat med god erfaring innenfor fagfeltet.

Hvorfor sette en advokat på saken?

Er tvisten mellom deg og kjøper eller selger av båten av beskjeden størrelse, kan ofte mye løses selv, eller bli løst i Forbrukerrådet. Er konflikten av en mer inngripende karakter der dere ikke kommer til noen løsning, er det lurt å ta kontakt med en advokat. En advokat vil bistå deg i håndteringen av saken, samt øke sannsynligheten for et best mulig utfall av tvisten. Da vil du spare deg for mye tid, jobb og ikke minst frustrasjon brukt på saken.

Velg da en advokat med god erfaring og innsyn i båtpraksis og lignende saker. I Norge finner vi disse advokatene spredt rundt i hele landet. Firmaer med kompetanse innenfor fagene kjøpsrett og kontraktsrett vil ha advokater med denne kompetansen.

Hva kan en båtadvokat hjelpe deg med?

Et båtsalg reguleres enten av forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Dette avhenger av om både kjøper og selger er privatpersoner, eller om kun kjøper er en privatperson, mens selgeren er en næringsdrivende båtselger. I det siste tilfellet er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse.

Det er mange lover og regler å forholde seg til i jussens verden, og de fleste vet ikke hvor en skal starte. En advokat med kjennskap til lovverket vil kunne vite om dine plikter og rettigheter. Dersom også saken skulle gå videre til en mekling eller en rettssak, må en også ha kunnskap til den prosessuelle jussen. Dette er ikke selvforklarende for alle og enhver. En advokat vil derfor kunne representere deg og din sak på en best mulig måte.

En advokat kan bistå med:

  • Reklamasjon til selger
  • Vurdering på om båten har feil og mangler
  • Håndtering av forsinkelse fra enten kjøper eller selger
  • Krav om retting eller omlevering, prisavslag eller heving
  • Erstatningskrav
  • Innhenting av sakkyndig rapport
  • Dialog og forhandling med motpart
  • Søksmål og prosess for domstolene
  • Søking om dekning av advokatbistand

 

Hva kan du gjøre selv?

Dersom du har kjøpt en båt som viser seg å ha feil og mangler, må en reklamere til selger så fort du oppdager det. Å reklamere vil si at du sier ifra til selger hva som er galt, og du kan fremsette et krav. Eksempelvis prisavslag, retting, omlevering eller heving av kjøpet. Det følger av loven at reklamasjon må skje «innen rimelig tid» etter at mangelen blir oppdaget. Dette er en skjønnsmessig vurdering i hver sak, så en grei regel er å reklamere så raskt du kan. Den absolutte fristen for reklamasjon er to år etter kjøpsloven, og etter forbrukerkjøpsloven er fristen fem år.

Dersom selgeren ikke vil godta reklamasjonen eller etterkomme kravet ditt, kan du velge å ta saken videre til Forbrukerrådet eller en klagenemd. Disse instansene vil ta sikte på å mekle mellom deg og den andre part.

Du kan når som helst i prosessen velge å ta kontakt med en advokat som kan bistå deg, enten om det er til å reklamere eller om du vil ta saken videre. Det kan lønne seg å involvere en advokat tidlig i prosessen, slik at tvisten kan løse seg med så lite oppstyr rundt som mulig, og de beste og minst inngripende løsningene fremdeles er oppnåelige.

Forsikringen din dekker advokatbistand

Advokatbistand trenger ikke å koste deg dyrt. Mange typer forsikringer inkluderer rettshjelpsforsikring, og båtforsikring er intet unntak. Egenandelen for rettshjelp ligger ofte på rundt 4.000 kr, etter det dekker forsikringen 80% av alle utgifter opp til omtrent 100.000 kr. Dette er noe advokaten du bruker kan hjelpe deg med å søke om.

Trenger du en båtadvokat?

Har du behov for en båtadvokat? Vi har mange advokater med god erfaring innen båtsaker, og vi bistår klienter fra hele landet.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Vi kan også tilby deg en gratis førstevurdering av din sak. Etter en prat med oss vil vi finne ut av om dette er en sak du bør gå videre med eller ikke. Om du ønsker å gå videre med saken, er vi klare til å ta den med deg!

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.