Når det gjelder feil årsmodell på bil, er de fleste kjent med at det er en feil som gjør at kjøper kan ha krav på prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet. Det samme gjelder ved båtkjøp. Feil årsmodell på båt kan gi kjøper krav på det verditapet han eller hun lider som følge av at båten er eldre enn forespeilet. Det må i så fall konstateres et kontraktsavvik – den årsmodellen man har avtalt å kjøpe samsvarer ikke med den årsmodellen man faktisk fikk.

Kontraktsavvik

Forbrukertvistutvalget har behandlet flere slike saker. I en nyere avgjørelse fra 2013, FTU-2013-551, hadde selger uttrykt usikkerhet rundt årsmodell i kontrakten, og det stod blant annet «98? 2000?». Det viste seg i etterkant at det var tale om en 1989 modell. Utvalget kom frem til at påtross av at selger hadde uttrykt usikkerhet rundt årsmodellen, så forelå det et upåregnelig avvik når det viser seg at båten er 15 år eldre. Siden kjøper ikke kunne lastes for ikke å ha avklart korrekt årsmodell før kjøpet, ble han tilkjent erstatning, hvilket generelt er en av flere mangelskrav som kan fremsettes.

Motoren eldre enn opplyst

Det kan også foreligge et kontraktsavvik om motoren er eldre enn opplyst. Det kan være vanskelig å fastslå hvordan en eldre motor påvirker verdien. Det vil være nødvendig å frembringe dokumentasjon på verditapet. At motoren er eldre enn båten kan medføre vanskeligheter med å skaffe egnet erstatningsmotor. En eventuell hevingsadgang vil bero på om mangelen er å anse som vesentlig.

Advokatutgifter

Terskelen for å kontakte advokat kan for mange være unødvendig høy, blant annet fordi man ikke er klar over det som kalles rettshjelp inn under forsikringen. Dersom du velger å kontakte oss, kan vi uten kostnad for deg avdekke om du har forsikringsdekning på saken. Det vil innebære at advokatutgiftene dekkes av ditt forsikringsselskap. Normalt er vilkårene slik at du må betale en egenandel på kr 4000 og 20% av det overskytende, mens alt resterende dekkes av forsikringsselskapet oppad begrenset til kr 100 000. Advokatene tilknyttet advokatveiledning jobber mye med saker knyttet til båtkjøp og har særlig kompetanse på området.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Vi har meget gode resultater å vise til. Ta kontakt for en gratis og uforpliktende vurdering av din sak ved å fylle ut kontaktskjemaet under:

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.