Når man kjøper en båt har man gjerne klare forventninger om hva man har kjøpt. Forventningene kan være skapt av opplysninger selger har gitt om båten i markedsføringen, enten muntlig eller skriftlig, eller være skapt av markedet for øvrig og hvilken standard man forventer å få når man kjøper en båt i en gitt prisklasse.

Det skjer imidlertid ikke sjelden at forventningene kjøper hadde ved inngåelsen av kjøpet ikke innfris. Det viser seg at båten ikke tilfredsstiller de krav som følger av loven, garantier og kjøpsavtalen for øvrig. Da oppstår spørsmålet: Når kan man heve båtkjøpet? Har du en potensiell sak, ta gjerne en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak. 

Advokatveiledning.no er er en infoside fra Austin Lyngmyr. Vi er et av få firmaer i Norge som har valgt å satse på båtjus. Vi behandler til enhver tid mange båtsaker for klienter over hele landet. Det er mange vanskelig grensedragninger i denne type saker, og det er viktig å bruke en advokat som er spesialisert på området. Denne kompetansen kan vi tilby. Man kan føre saken selv, men det er lett å trå feil. Mange tror Forbrukerrådet gir juridisk bistand og kommer med konkrete råd. Det er etter vår mening ikke korrekt. Visste du for eksempel at klage til Forbrukerrådet ikke avbryter fordelelse?

Hvilken lov gjelder?

Som ved kjøp av bil og andre formuesgjenstander reguleres spørsmålet om heving henholdsvis i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Å heve båtkjøpet vil, for å si det enkelt, innebære at båten tilbakeføres til selger, mens kjøper får pengene tilbake. Terskelen for heving er ikke lik i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Mens det for førstnevnte lov er tilstrekkelig at mangelen ikke er uvesentlig, krever sistnevnte at mangelen er vesentlig. Dersom du vurderer å heve båtkjøpet, er det derfor viktig å være klar over hvilken lov som gjelder. Det kan her oppstå grensetilfeller. Selv om selger selv mener han selger båter som privatperson, kan det være at han i lovens forstand er å regne som «næringsdrivende». Det stilles for eksempel ikke noe krav om at selger er formelt registrert som næringsdrivende. Har forholdet preg av å være av ervervsmessig omsetning, er dette tilstrekkelig.

Her kan du lese mer om forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven når det gjelder heving av kjøp generelt.

Relativ og absolutt reklamasjonsfrist

Videre er det en forutsetning for at man kan heve båtkjøpet at det er reklamert i tide. Det hjelper ikke om båten inneholder en rekke feil og mangler hvis kjøper ikke har overholdt lovens reklamasjonsfrister. Det gjelder både en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist. Den første knytter seg til tiden som har gått fra kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget manglene til det reklameres overfor selger, mens sistnevnte knytter seg til tiden fra kjøper overtok båten til det reklameres. Det kan tenkes en rekke gode grunner til at en reklamasjon blir levert for sent. Lovens fristregler tar imidlertid ikke særlige hensyn. Dersom den relative eller den absolutte reklamasjonsfristen er utløpt, har man ikke lenger noe krav mot selger.

Selgers rett til avhjelp

Dersom selger ikke har fått muligheten til å foreta avhjelp, vil et krav som går ut på å heve båtkjøpet ikke føre frem. Selger har imidlertid ingen ubegrenset avhjelpsrett og ofte er selger enten avvisende til å foreta avhjelp eller ikke i stand til å rette manglene. Det kan også være at selger har forsøkt å rette manglene uten å lykkes. Skal man lykkes i å heve båtkjøpet og få pengene tilbake er man nødt til å ha gjort ting i riktig rekkefølge. Det er også viktig å merke seg at selv om muntlige utsagn er like bindende som skriftlige, kan de ofte være verdiløse fordi de ikke kan bevises i etterkant.

Advokatbistand

Utgifter til advokatbistand trenger ikke bli dyrt. Dersom du har båtforsikring, vil den sannsynligvis dekke advokatutgifter opp til kr 100 000, hvor du kun ender opp med en liten egenandel. Og vinnes saken, vil man kunne få et krav mot motparten som inkluderer utgifter i forbindelse med saken. Så når det gjelder båtkjøp, er vår erfaring at advokatbistand lønner seg om det skulle vise seg at forventningene du hadde ved inngåelsen av kjøpet ikke innfris. Våre advokater jobber mye med kjøpsrett og har lang erfaring i å bistå privatpersoner i slike tvister. Ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema, så vil du bli kontaktet av en advokat med kunnskap på området. Den første henvendelsen er vederlagsfri. Det er bare hyggelig å bli kontaktet.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.