Ved båtkjøp er det mange som velger å kjøpe brukt båt, enten av forhandler eller av en privatperson.

Uansett om båten er ny eller brukt, om båten er kjøpt av forhandler og kjøper er privatperson, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Forbrukerkjøpsloven er som navnet tilsier en forbrukerlov og tar hensyn til forbrukeren i noe større grad enn det kjøpsloven gjør.

Heving av båtkjøp i tilfeller av solgt «som den er»

Vi har vært engasjert i flere saker som gjelder heving av båtkjøp, hvor kjøper har oppdaget mangler ved båten i ettertid. De fleste brukte båter selges med et forbehold om at båten er «solgt som den er». Dette fraskriver imidlertid ikke selger fra alt ansvar dersom båten har mangler. Det er flere saker som omhandler heving av båtkjøp etter at båten er solgt som den er, og hvor kjøperen har fått medhold i hevingskravet.

Interessant dom viser nyansene i hevingsaker

Et eksempel er en dom fra Hålogaland Lagmannsrett fra 2015, med referansen LH-2015-161141. Saken gjelder krav om heving av kjøp av fritidsbåt, hvor båten er solgt som den er i henhold til forbrukerkjøpsloven § 17. Dommen er interessant fordi det var flere forhold i kontrakten, samt opplysninger som ble gitt fra selger til kjøper som kunne nedjustere kjøperens forventninger til båten. Blant annet var det opplyst i kontrakten at båten selges som besiktiget, med lekkasje på motor. I tillegg er det opplyst at motoren er fra 1986. Her er det uttrykkelig meddelt opplysninger fra selger om at det er noe i veien med motoren, og at det er et forbehold om at båten selges «som den er».

Men er dette nok? Fraskrives selgers ansvar i denne saken? Nei. I denne saken kommer Lagmannsretten til at det er en mangel ved båten, som selger er ansvarlig for. Begrunnelsen er at opplysningene som er gitt av selger i forbindelse med motoren ikke gir et inntrykk av at motoren ikke er brukbar. Manglene var ikke synlige, bortsett fra at motoren var gammel og har en lekkasje. Her legger Lagmannsretten vekt på at det er en mangel ved båten, da motoren må skiftes ut tidligere enn det kjøper hadde grunn til å forvente.

Spør oss om heving av båtkjøp

Dersom det foreligger en mangel etter forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd, bokstav a, har kjøperen krav på mangelsbeføyelser, herunder retting, omlevering, prisavslag eller heving dersom mangelen ikke er uvesentlig. I dette tilfellet ønsket kjøper å heve kjøpet. Lagmannsretten kom i denne saken til at vilkåret om at mangelen ikke er uvesentlig er oppfylt. At båten ikke var kjørbar og ikke kunne benyttes ut sesongen, var avgjørende for uvesentlighetsvurderingen og dermed også hevingsspørsmålet. Retten kom fram til at kjøper har hevingsrett.

Denne dommen viser at det ligger et relativt stort ansvar på selger når det gjelder opplysninger om salgsgjenstanden, i dette tilfellet båten, sin tilstand. Til tross for at motoren er opplyst å være mangelfull og er en eldre modell, endte denne saken med at kjøper fikk hevet kjøpet.

Dersom du har kjøpt en båt som er mangelfull – ta gjerne kontakt med oss. Vi bistår mange klienter som har kjøpt båt som ikke svarer til forventningene. Vi tar gjerne en nærmere samtale for å vurdere om du har en sak å ta videre eller ikke. En slik førstevurdering er naturligvis gratis.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.