I en del tilfeller er det dessverre slik at det dukker opp feil av mer eller mindre vesentlighet karakter etter båtkjøpet. Ofte vil det være småting, men dersom det er snakk om mer gravende feil, eller feil opplysninger fra selger, kan du har krav på heving av båtkjøpet.

Mange velger å bruke advokat ved heving av båtkjøp, bil og så videre. Vi jobber derfor kontinuerlig med prosesser i og utenfor retten ved saker om heving gjennom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Vi bistår både kjøpere og selger, og har skrevet flere artikler for båtkjøpere som ønsker å heve og for selgere som har mottatt krav om heving.

Mangel etter båtkjøp

Første spørsmål man må stille er naturligvis om det foreligger noen mangel. De sakene vi jobber med som omhandler heving av båtkjøp er ofte saker som oppstår i kjølevannet etter salg og kjøp av båt mellom privatperson. Heving i denne type saker reguleres i kjøpsloven. Som oftest foreligger det en konkret og båten er «solgt som den er». Mange tror da at man har fraskrevet seg ethvert ansvar. Slik er det imidlertid ikke. Selv om båten er solgt med forbehold, vil det foreligge en mangel dersom selger har markedsført båtsalget uriktig, dersom det er gitt feil opplysninger eller dersom båten er i vesentlig dårligere stand enn det båtkjøperen med rimelighet kunne regne med. Dersom du er i tvil om det foreligger en mangel, er det viktig at denne tvilen ikke gjør det passiv, hvilket leder oss inn på neste punkt.

Reklamasjon og heving etter båtkjøp

Dersom det foreligger mistanke om mangel, må du snarest ta kontakt med selger å opplyse om dette. Send skriftlig reklamasjon, så slipper du eventuell tvil omkring dette senere. Dersom reklamasjonen sendes for sent vil det nemlig kunne være slik at du mister muligheten til å gjøre mangelen gjeldende. Reklamer derfor heller en gang for mye enn en for lite, slik at du unngår å miste muligheten til å reklamere og kreve heving av båtkjøpet. Er det heving du ønsker bør du også fremsette dette kravet snarest. Ved heving av båtkjøp er resultatet at båten leveres tilbake til selger. Kjøper får på sin side tilbake pengene. I en rettslig prosess er det også mulig å gjøre krav på forsinkelsesrenter fra kontraktsdato eller fra den dato du reklamerte.

Advokat dekkes av forsikringen dersom det er tvist om heving av båtkjøpet

Er du i tvil om hva du skal gjøre, hvordan du skal gjøre det og når? Ta kontakt med advokat. Det kan bli en billig investering. Mange er ikke klar over den gunstige ordningen som ligger inn under båtforsikringen. Det er nemlig slik at du får dekket det meste av advokatutgiftene dersom det foreligger uenighet mellom selger og kjøper. Krever den ene parten heving, og den andre nekter for at det er grunnlag for heving, foreligger det en såkalt tvist. Etter denne datoen dekker forsikringen 80% av advokatutgiftene ved sak om heving av båtkjøp. Disse tingene hjelper vi deg med.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Artikkelen er skrevet av advokat og partner Kjetil Lyngmyr, som er fagansvarlig for forbrukerjuss. Ta gjerne direkte kontakt på mail eller send en melding via kontaktskjemaet nedenfor. Det er bare hyggelig å bli kontaktet.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.