Dersom du som privatperson har solgt en båt, kan det oppleves ubehagelig om kjøper tar kontakt fordi han i ettertid hevder å ha avdekket en eller flere feil. Mange selgere gir etter hvis kjøper er aggressiv, for å unngå en kostbar og belastende affære. Det kan imidlertid lønne seg å koble inn advokat for å sørge for at rettighetene dine som selger har blir ivaretatt.

Salg mellom privatpersoner reguleres av kjøpsloven. Dersom en kjøper i etterkant av kjøpet klager på båtkjøpet i form av å reklamere eller uttrykke sin misnøye, er det en rekke bestemmelser i kjøpsloven som vil være relevante. Det er for eksempel verdt å merke seg at terskelen for heving ligger noe høyere i kjøpsloven enn den gjør i forbrukerkjøpsloven.

Kjøpsloven støtter også selger

Selger har en avhjelpsrett etter kjøpsloven § 36. Denne er mange selgere ikke klar over. Den medfører at selger som mottar klage fra båtkjøper kan kreve å få rettet mangelen selv om kjøper ønsker å heve kjøpet. Vilkårene som må være oppfylt er at dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen og uten risiko for at kjøperen ikke får dekkes sine utlegg av selgeren.

Klage fra båtkjøper kan gå ut på mye forskjellig. Det kan være feil som viser seg kort tid etter salget, eller feil som først avdekkes flere måneder og år etter. Det finnes også tilfeller der kjøper rett og slett nekter å oppfylle kontrakten. Da vil selger kunne ha krav på erstatning selv om båten ikke er overlevert. Også dette forholdet reguleres av kjøpsloven. Det som er viktig å være klar over er at selger ikke har risikoen for enhver feil og ethvert avvik en kjøper skulle klage over. Det vil naturligvis også være av stor betydning hva som står i kjøpekontrakten.

Mulighet for advokathjelp på forsikringen

Klage fra båtkjøper som du som selger bestrider, kan utløse forsikringsdekning. Normalt vil privatperson som selger en båt det klages på i etterkant av salget, kunne få dekket store deler av utgiftene til advokat. Bistand fra en spesialisert advokat medfører at du som selger får ivaretatt dine rettigheter. I vårt firma Advokatveiledning AS har vi advokater som til daglig jobber med saker som dette.

Hvis du sender inn en beskrivelse av din sak, kan du få en kostnadsfri og uforpliktende vurdering av saken din og hvorvidt du burde ha bistand fra advokat videre. Forutsetningen er at du har en potensiell sak på heving, prisavslag eller erstatning. Vi har dessverre ikke kapasitet til å besvare henvendelser hvor det foreligger feil og mangler av bagatellmessig karakter.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.