Foreligger det klare feil med båten du har kjøpt, kan du ha krav på å få pengene tilbake. Den juridiske terminologien er heving. Det innebærer at båten tilbakeføres til selger, mens kjøper får pengene tilbake. Dersom det er tale om forbrukerkjøp, er det tilstrekkelig at feilene ikke er uvesentlige. Dersom det er tale om et kjøp mellom to private parter, må feilene anses vesentlig. Vi jobber til daglig med kjøpsrettsaker.

Reklamasjon og avhjelp

Selv om det foreligger klare feil med båten, vil man ikke få pengene tilbake om det ikke reklameres i tide. Det gjelder en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist. Den relative fristen knytter seg til tiden som har gått fra kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget feilene til det reklameres overfor selger, mens sistnevnte knytter seg til tiden fra kjøper overtar båten til det reklameres. Selger har for øvrig i utgangspunktet rett til å få en mulighet til å reparere feilene med båten for å forhindre at kjøpet heves og kjøper får pengene tilbake. Retten er imidlertid ikke ubegrenset.

Advokatbistand

Det er mange fallgruver for en kjøper som ønsker å få pengene tilbake etter kjøp av båt. Disse vil man kunne unngå dersom man skaffer seg advokatbistand. Kostnadene trenger ikke bli høye. Dersom du har båtforsikring, vil den sannsynligvis dekke advokatutgifter opp til kr 100 000, hvor du kun ender opp med en mindre egenandel. Og vinnes saken, får motparten et krav mot seg som inkluderer utgifter i forbindelse med saken. Ta kontakt i kontaktskjemaet under og du vil få svar fra en advokat som er spesialisert på saker med båt. Det kan lønne seg.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.