Har du nettopp kjøpt en båt og har oppdaget problemer med drev på båt? Da kan det være at du har krav på å heve kjøpet, prisavslag eller at selger bekoster utbedring. Det er nemlig ikke slik at selger nødvendigvis er fri fra ansvar selv om problemer med drev på båten var helt ukjent for han eller henne.

Kontakt oss om du vurderer juridisk bistand fra advokat i sak som omhandler problemer med drev på båt.

Båt med skjult feil på drev

Det som ofte kjennetegner saker på drev er at det var ukjent for både selger og kjøper at det var problemer med drevene. Da er det lett å tenke at man selv må ta risikoen for det. Det er imidlertid slik at en selger kan bli ansvarlig selv om han eller hun ikke kjente til problemene. Det er inngripende, men bygger på en tankegang om risikofordeling. Kjøper må sannsynliggjøre at feilen var tilstede på kjøpstidspunktet.

Problemer med drev på båt kan være mangel etter kjøpsloven § 19 bokstav c

Kjøpsloven § 19 bokstav c er kjent som den såkalte «objektive mangelsbestemmelsen». Uavhengig av hva selger kjente til, foreligger det en mangel om båten grunnet problemer med drev er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å regne med. Sentralt i vurderingen er blant annet prisen kjøper betalte og den korrespondansen som var i forkant. Uttalelser i salgsannonse av typen «nytt drev» eller «garantert ikke problemer med motor og drev» vil i sterk grad tale for at det foreligger en mangel etter denne bestemmelsen.

Advokatbistand om du opplever problemer med drev på båt

Dersom du opplever problemer med drev på båt, bør du kontakte advokater som har jobbet med slike saker tidligere. Sender du inn en henvendelse i kontaktskjemaet under, får du svar fra advokat som primært jobber med båtsaker.

Vi gir ofte en gratis førstevurdering og sjekker ut forsikringsvilkårene dine. Vi hjelper også til med å etablere såkalt rettshjelpsdekning. I saker om båt har du nemlig normalt krav på dekning av 80% av advokatutgiftene via din båtforsikring, minus en egenandel på kr 3000 – 4000.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du kan ha en advokatsak? 

Ta kontakt i dag, og få svar innen kort tid. Vi bistår ofte i saker for Forbrukertvistutvalget, som er en mindre risikofylt prosess en tingretten siden du ikke kan bli idømt motpartens saksomkostninger. Vi drøfter alltid ulike alternativer for veien videre.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.