Bred erfaring med saker på bil, båt og bobil

Våre advokater har bred erfaring med kjøpssaker, og vi behandler til enhver tid saker om heving av kjøp av blant annet bil, båt, bobil, campingvogn og diverse gjenstander av høyere verdi. Prisavslag og/eller erstatning vil i en del saker være aktuelt.

Hva innebærer heving?

Hvis du hever et kjøp innebærer det at du leverer tilbake det du har kjøpt og får kjøpesummen tilbake. Her vil følgende være sentralt:

  • reklamer på feilen «innen rimelig tid». I praksis vil det si at du må reklamere/klage så snart som mulig.
  • krev heving av kjøpet i tidlig fase. I saker etter kjøpsloven må man faktisk kreve heving av kjøpet «innen rimelig tid» i tillegg til å inngi vanlig reklamasjon «innen rimelig tid». Ellers mister du muligheten.
  • husk at selger normalt sett har en rett til å utbedre på nærmere vilkår.

Vår erfaring

Vi har opparbeidet betydelig erfaring og kompetanse på hva som er sentralt i denne type saker. Dette har vi skrevet en rekke artikler om, som du kan lese nedenfor. Alle våre artikler er skrevet av advokater, og er ment for å gi veiledning til deg med spørsmål på området.

Bistand etter nærmere avtale – forsikringen dekker advokat

Vi tilbyr også advokatbistand både på kjøper- og selgersiden. I saker hvor du potensielt kan ha krav på heving eller prisavslag av høyere størrelsesorden, tilbyr vi gratis førstevurdering. Vi tar da en vurdering av din sak, og hvorvidt det vil lønne seg for deg å søke advokatbistand. I mange tilfeller kan utgifter til advokat dekkes av forsikringen. Dekningen er som regel på 80% etter egenandel på kr 3000 – 4000.

Vi hjelper klienter fra hele landet

Hos oss kan du få bistand uavhengig av ditt bosted. Eventuelle merkostnader i forbindelse med rettsmøte dekker vi etter nærmere avtale. Ofte løses sakene lenge før vi er i retten. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en sak hvor du krever heving eller prisavslag, så gir vi deg en profesjonell vurdering av saken.