Advokatene tilknyttet advokatveiledning.no jobber med saker på de fleste rettsområder, og noen områder har høyere prioritet enn andre. Vi har blant annet valgt å satse på biljuss. Det vil si at vi til enhver tid jobber mye med reklamasjons- og hevingssaker på bil og kjøretøy generelt.

Vi representerer parter på begge sider, men har en overvekt av uheldige bilkjøpere i klientporteføljen. Er du på den andre siden, og har solgt bil, er du naturligvis også velkommen til å ta kontakt. De fleste sakene vi har handler om heving av bilkjøp mellom privatpersoner. Begge parter får dekket utgifter til advokat over bilforsikringen. For selgers del gjelder dette forsikringen som var i kraft på salgstidspunktet. Ved innvilgelse av rettshjelp gjennom bilforsikringen betaler man kun egenandel i henhold til vilkårene. Ordningen gjør det gunstig å bruke biladvokat.

Bistand fra biladvokat

Advokatveiledning.no innebærer et samarbeid hvor man til enhver tid har biladvokater tilgjengelig for din sak. Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS er en fast advokatforbindelse for den norske Elbilforeningen. Gjennom advokatveiledning.no vil du derfor alltid bli bistått av en advokat som flere ganger har hatt bilsaker på sin konotorpult. Vi jobber særlig mye med saker om heving av bilkjøp i Forbrukerrådet, forliksrådet, FTU og domstolene. Mange av disse sakene løser seg imidlertid før man er i retten eller i FTU.

Biladvokaten bistår med det meste inne biljuss

Om du skal reklamere på bilkjøpet, kreve retting, prisavslag eller heving, vil det ofte lønne seg å bruke advokat. Da slipper du at det mangler vesentlige momenter som kan ødelegge saken din. For eksempel vil det å oversitte frister eller dokumentere manglene for dårlig kunne være forenlig med tap av saken. Det samme er tilfellet dersom du blir utsatt for pågang fra en misfornøyd bilkjøper. Som selger vil det også lønne seg å bruke advokat. Kravene til juridisk forståelse er ikke noe mindre for den som får reklamasjonen rettet mot seg.

Hva koster det å bruke en biladvokat?

Du må imidlertid vurdere hvor prekært det er å bruke advokat på saken. Dersom feilene er av «bagatellmessig karakter på under kr 15 000», er det etter vår mening ikke økonomisk gunstig å bruke advokat på saken. Det er så klart mye penger, men man må være forberedt på å bruke noen kroner når advokat settes på saken. Dermed så tenker du vel at advokat er så dyrt som alle sier. Men, advokat trenger ikke være dyrt. Man vil lett oppdage at det er vanskelig å hente noe gevinst ut av en slik sak. Unntaket kan eventuelt være for dem som har god betalingsevne og vilje som kan tåle å bruke noen penger for prinsippet sin skyld. De ideelle sakene for bruk av biladvokat er saker hvor det er aktuelt med større prisavslag eller heving av bilkjøpet.

Ta kontakt med oss

Dersom du trenger en biladvokat er du velkommen til å ta kontakt . Ta kontakt via vårt kontaktskjema eller kontakt oss her.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.