Siden oppstart har vi hjulpet hundrevis av klienter i saker om bil, båt, bobil og andre gjenstander. Vi tilbyr gratis førstevurdering for å se om klient kan ha en sak å gå videre med, og våre advokater tar saken etter nærmere avtale.

Bred erfaring med saker på bil og bobil

Våre advokater har bred erfaring med kjøpssaker, og vi behandler til enhver tid saker om heving av kjøp av blant annet bil, båt, bobil og campingvogn. Prisavslag og/eller erstatning vil i en del saker være aktuelt.

Starter ofte med heving

En sak som ikke har løst seg med utbedring, starter ofte med et hevingskrav. Hva innebærer heving?

Hvis du hever et kjøp innebærer det at du leverer tilbake det du har kjøpt og får kjøpesummen tilbake. Her vil følgende være sentralt:

  • Reklamer på feilen «innen rimelig tid». I praksis vil det si at du må reklamere/klage så snart som mulig.
  • Krev heving av kjøpet i tidlig fase. I saker etter kjøpsloven må man faktisk kreve heving av kjøpet «innen rimelig tid» i tillegg til å inngi vanlig reklamasjon «innen rimelig tid». Ellers mister du muligheten.
  • Husk at selger normalt sett har en rett til å utbedre på nærmere vilkår.

Hva vi kan hjelpe med

  • Veiledning – har du en sak å gå videre med?
  • Advokatbistand i din sak – hjelp til utenrettslig prosess eller bistand med rettslige skritt
  • Artikkelbase på advokatveiledning.no med mange gode tips

Bistand etter nærmere avtale – forsikringen dekker advokat

Vi tilbyr advokatbistand både på kjøper- og selgersiden. I saker hvor du potensielt kan ha krav på heving eller prisavslag av høyere størrelsesorden, tilbyr vi gratis førstevurdering. Vi tar da en vurdering av din sak, og hvorvidt det vil lønne seg for deg å søke advokatbistand. I mange tilfeller kan utgifter til advokat dekkes av forsikringen. Dekningen er som regel på 80% etter egenandel på 4000 kr.

Vi hjelper klienter fra hele landet

Hos oss kan du få bistand uavhengig av ditt bosted. Eventuelle merkostnader i forbindelse med rettsmøte dekker vi etter nærmere avtale. Ofte løses sakene lenge før vi er i retten.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en sak hvor du krever heving eller prisavslag, så gir vi deg en profesjonell vurdering av saken.