Vi har gjennom mange år hjulpet hundrevis av klienter i saker om bil, båt, bobil og andre gjenstander. Vi tilbyr uforpliktende førstevurdering for å se om klient kan ha en sak å gå videre med. Våre advokater tar saken for deg etter nærmere avtale om oppdrag.

Bred erfaring med saker på bil og bobil

Våre advokater har lang erfaring med kjøpssaker, både for deg som har solgt eller kjøpt som privatperson. Vi behandler til enhver tid saker om heving av kjøp av blant annet bil, båt, bobil og campingvogn. Prisavslag og/eller erstatning vil i en del saker være aktuelt.

Starter ofte med heving

En sak som ikke har løst seg med utbedring, starter ofte med et hevingskrav. Hva innebærer heving?

Hvis du hever et kjøp innebærer det at du leverer tilbake det du har kjøpt og får kjøpesummen tilbake. Hva er viktig å tenke over?

  • Reklamer på feilen «innen rimelig tid». I praksis vil det si at du må reklamere/klage så snart som mulig.
  • Krev heving av kjøpet i tidlig fase. I saker etter kjøpsloven må man faktisk kreve heving av kjøpet «innen rimelig tid» i tillegg til å inngi vanlig reklamasjon «innen rimelig tid». Ellers mister du muligheten.
  • Husk at selger normalt sett har en rett til å utbedre på nærmere vilkår.

Hva vi kan hjelpe med

  • Veiledning – har du en sak å gå videre med?
  • Advokatbistand i din sak – hjelp til utenrettslig prosess eller bistand med rettslige skritt
  • Artikkelbase på advokatveiledning.no. Her finner du mange gode tips og innspill.

Bistand etter nærmere avtale – forsikringen dekker advokat

Vi tilbyr advokatbistand både på kjøper- og selgersiden. I saker hvor du potensielt kan ha krav på heving eller prisavslag av høyere størrelsesorden, tilbyr vi gratis førstevurdering. Vi tar da en vurdering av din sak, og hvorvidt det vil lønne seg for deg å søke advokatbistand. I mange tilfeller kan utgifter til advokat dekkes av forsikringen. Dekningen er som regel på 80% etter en fast egenandel.

Vi hjelper klienter fra hele landet

Hos oss kan du få bistand uavhengig av ditt bosted. Ofte løses sakene lenge før vi er i retten, enten ved utenrettslig forlik, i forliksrådet eller Forbrukertilsynet/Forbrukertvistutvalget.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en sak hvor du krever heving eller prisavslag, så gir vi deg en profesjonell vurdering av saken.