Advokatveiledning bistår jevnlig klienter som har saker knyttet til bil, båt, bobil, campingvogn og andre kostbare gjenstander. Mange velger å føre saken selv. Det er fullt mulig, men det lønner seg ofte å få bistand av en fagperson. I denne sammenhengen, når det gjelder juridiske vurderinger er det vi advokater som er fagfolk. Ønsker du kontakt med advokat i Forbrukerrådet må du kontakte Forbrukerrådet direkte.

Våre advokater har spesielt god kjennskap til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Det er mange vanskelige grensedragninger og fallgruver ikke alle kjenner til. Mange tenker det er dyrt å bruke advokat. Advokatbistand fra et privat advokatfirma er ikke helt gratis, men i kjøpssaker har man imidlertid mulighet til å få dekket advokatutgiftene gjennom forsikringen. Dette er det mange som ikke vet. Les mer om dekning av advokatutgiftene nedenfor. I saker med høyere økonomisk interesse er det ikke sikkert du er tjent med å føre saken selv.

Vil du vite mer kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og heving av kjøp? Trykk her.

Krav om heving, prisavslag, erstatning etter kjøp eller salg av bil, båt, campingvogn, bobil eller andre kostbare gjenstander? Vi hjelper deg gjerne i din sak – ta kontakt!

I hvilke saker kan det være aktuelt å bruke advokat i Forbrukertilsynet?

 

Ikke alle saker er egnet for advokatbistand. Forsikringen dekker bare utgifter inntil den summen som er den økonomiske interessen i saken. Dersom du ønsker å heve kjøpet av en gjenstand til kr 5000, er den økonomiske interessen kr 5000. Denne summen ligger i nærheten av det man i alle tilfeller må betale i egenandel på forsikringen. I slike saker vil det altså ikke lønne seg å kontakte advokat. Da bør du føre saken selv. Er det tale om heving av et kjøp på kr 30 000 eller mer, pleier vi å anbefale advokatbistand. Dette fordi advokatbistanden blir meget rimelig, så lenge man har forsikret gjenstanden. Vanlig ansvarforsikring er tilstrekkelig. Man trenger ikke å ha delkasko eller kasko.

For å oppsummere: Dreier det seg om gjenstander og krav med lav økonomisk verdi – før saken selv. Verdi på kr 30 000 eller mer? Bruk advokat hvis du har forsikring på gjenstanden. Er du i tvil? Kontakt oss.

Hvorfor kan det lønne seg å bruke advokat?

 

Mange velger å bruke advokat istedenfor å føre saken selv. Ønsker du å engasjere advokat fra et privat advokatfirma kan vi være et alternativ. Vi ser her på noen momenter vi mener gjør at det kan lønne seg å bruke advokatbistand.

Vi har vært inne på forsikringsbiten. Dersom du har forsikring på bilen, båten, campingvognen, bobilen og så videre – ja, så har du også automatisk en rettshjelpsforsikring. Du betaler egenandel og forsikringen dekker resten. Egenandelen får du ikke tilbake, med mindre saken går til tingretten og du vinner. Du må derfor være villig til å satse denne egenandelen. Er du ikke det, så blir alternativet å føre saken selv.

Dersom det er snakk om heving av et kjøp på kr 100 000 og oppover, kan det være en god investering å bruke advokat for noen få tusen kroner. En advokat vil ofte engasjere en sakkyndig og bygge opp saken bevismessig, slik at man for anlagt saken på best mulig måte.

Advokaten hjelper også til med å få igang forsikringen og fører saken fra A – Å i samråd med sin klient. Advokaten er trent til å forhandle og gjøre de riktig vurderingene underveis i en prosess. Forbrukerrett kan være komplisert, med mange vanskelige vurderinger. Tar man lett på disse vurderingene, eller overser frister, kan det eksempelvis være momenter som gjør at man taper saken. Er du villig til å betale egenandelen på forsikringen får du en rimelig advokat.

Hvorfor velge bistand fra Advokatveiledning?

Det er ikke så lett å være god på alt. Heller ikke som advokat. Man bør derfor velge en fagmann med spesiell kjennskap til fagområdet. Advokatveiledning har til enhver tid flere advokater med spisset kompetanse på saker omfattet av forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Dette gjelder spesielt i reklamasjons- og mangelsaker hvor det er tale om heving, prisavslag og erstatning. Vi vet hvordan din sak skal anlegges og føres. Fasitsvar finnes sjeldent i jusens verden, men ved riktig veiledning øker sjansen for å ta de rette valgene. Vi legger også opp til å være tilgjengelige for klienten gjennom prosessen. Det skal være hyggelig å ha kontakt med advokaten, og saken skal drives frem på en effektiv og forsvarlig måte.

Har du en sak og vurderer å bruke advokat i Forbrukertilsynet/FKU? Ta kontakt!

 

Vi har god kapasitet. Det er imidlertid ikke mulig for oss å ta imot mindre henvendelser med lav økonomisk verdi for å gi gratistips. Dersom du imidlertid tror du har en sak, vurderer å bruke advokat og tror du har en forsikring som kan komme til anvendelse, kan du gjerne ta kontakt for en gratis og uforpliktende førstevurdering. Du vil da få en pekepinn på om du har en sak å gå videre med eller ikke. En slik førstevurdering kan ikke sammenlignes med en totalvurderingen av saken, men en viss veiledning vil vurderingen gi. Har du en sak står vi klar med kompetansen som skal til for å anlegge saken mest mulig optimalt, både gjennom juridisk vurderinger, sakkyndig bistand og bevisvurdering. Du må ikke velge oss, da kontakten er uforpliktende. Vi hjelper deg imidlertid gjerne og er godt kvalifisert for å gjøre nettopp det.

Vi har taushetsplikt. Ta kontakt gjennom vårt kontaktskjema for en hyggelig tilbakemelding i din sak.

Foretrekker du telefon? Send oss ditt telefonnummer, så ringer en av våre advokater deg opp. Henvendelser som ikke er relevante forbeholder vi oss retten til å ikke besvare. Husk å opplyse om e-postadresse og/eller telefonnummer.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.